ZŠ Bohuslavice - venkovní učebna
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ Bohuslavice - venkovní učebna
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000015
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.05.2024 12:32:32
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování venkovní učebny, která bude sloužit pro oblast vzdělávání – přírodní vědy. V rámci stavební prací bude odstraněno stávající zděné oplocení včetně vjezdové brány. Bude odstraněn zděný objekt stávající autobusové zastávky v rohu dvorní části. V místě stavby bude vytvořena venkovní učebna tvořená lehkou nosnou konstrukcí v kombinaci dřevěných a ocelových prvků. Objekt učebny bude zastřešen zelenou extenzivní střechou. Venkovní učebna (altán, lavice, stoly, podlahy), kde budou i vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, badatelský koutek, zbudování zázemí pro pěstitelské činnosti a polytechniku. Na tento objekt bude navazovat zděný přístřešek pro nádoby na odpad. Přístřešek bude zastřešen střechou z dílců z hladkého falcovaného plechu. Dvorní část bude uzavírat nová dvoukřídlová brána, která bude navazovat na přístřešek a stávající budovu ZŠ.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Mgr. Eva Fialíková
e.fialikova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/56079/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Mgr. Eva Fialíková
e.fialikova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.06.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_ZŠ Bohuslavice - venkovní učebna 95.92 KB 09.05.2024 12:32:32
Příloha č.1_PD 20.81 MB 09.05.2024 12:32:32
Příloha č. 2_Výkaz výměr 351.22 KB 09.05.2024 12:32:32
Příloha č. 3_návrh SOD 59.82 KB 09.05.2024 12:32:32
Příloha č. 4_Čestné prohlášení 219.79 KB 09.05.2024 12:32:32
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 19.89 KB 09.05.2024 12:32:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - ZŠ Bohuslavice - venkovní učebna 408.33 KB 17.05.2024 08:25:43


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 416.30 KB 05.06.2024 13:56:08
Smlouva o dílo 1.59 MB 17.06.2024 12:53:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o. 46992707 Zařazen Česká republika Ne 3 498 583,07 bez DPH
- s DPH
HALATS s.r.o. 08047464 Zařazen Česká republika Ne 3 141 291,68 bez DPH
- s DPH
MiSta stavební společnost s.r.o. 04811631 Zařazen Česká republika Ne 2 999 648,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MiSta stavební společnost s.r.o. 04811631 2 999 648,00 bez DPH
3 628 704,08 s DPH
- bez DPH
- s DPH