PD - Tramvaje Poruba - pevná stěna mezi 3. - 4. kolejí
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Tramvaje Poruba - pevná stěna mezi 3. - 4. kolejí
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000545
Evidenční číslo VZ
TIP-06-18-PŘ-Du
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.10.2018 07:58:32
Lhůta pro podání nabídek
23.11.2018 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „PD – Tramvaje Poruba – pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1492/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.64 MB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.94 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 45.37 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.75 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 4 - Minimální rozsah výkonu AD 98.28 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 5 – Seznam referenčních zakázek 20.44 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.07 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze
příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.16 KB 25.10.2018 07:58:32
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data