PD - Tramvaje Poruba - pevná stěna mezi 3. - 4. kolejí
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Tramvaje Poruba - pevná stěna mezi 3. - 4. kolejí
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000545
Evidenční číslo VZ
TIP-06-18-PŘ-Du
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.10.2018 07:58:32
Lhůta pro podání nabídek
23.11.2018 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „PD – Tramvaje Poruba – pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1492/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.64 MB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.94 KB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 45.37 KB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.75 KB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 4 - Minimální rozsah výkonu AD 98.28 KB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 5 – Seznam referenčních zakázek 20.44 KB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.07 KB 25.10.2018 07:58:32
příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.16 KB 25.10.2018 07:58:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data