PD - montážní kanály v areálech DPO II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - montážní kanály v areálech DPO II
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000553
Evidenční číslo VZ
TIP-24-18-PŘ-Du
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.10.2018 15:39:37
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2018 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) s názvem „PD – montážní kanály v areálech DPO II“ v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1511/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.73 MB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.13 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 46.54 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 3 – Rozsah předmětu plnění 100.29 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 4 - Minimální rozsah výkonu AD 98.27 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 5 - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.52 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 6 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.13 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek 20.51 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 8a – Martinov půdorys objektu 105.83 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 8b – Hranečník půdorys objektu 51.46 KB 26.10.2018 15:39:37
příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.20 KB 26.10.2018 15:39:37


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplnění ZD 314.21 KB 30.10.2018 14:16:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data