HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000595
Evidenční číslo VZ
150/ID169/2018
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2018 10:19:35
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2018 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Hřiště Očov – opravy povrchu a oplocení“ je oprava a úprava stávajícího sportoviště v lokalitě Sídliště Jihovýchod ve městě Hodonín.
Popis projektu: V rámci projektu je navržena oprava poškozeného povrchu a nové oplocení stávajícího sportoviště, úprava hlavního přístupového chodníku, přemístění vedlejšího přístupového chodníku včetně branky v oplocení, vybudování drenážního systému a osazení nového vybavení sportoviště. Stávající využití sportoviště zůstává zachováno, rozsah a tvar sportoviště se opravou nezmění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
19.12.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 699.98 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 20.84 MB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 79.56 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh 173.00 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 25.47 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 139.68 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 72.00 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.15 KB 22.11.2018 10:19:35
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VZ_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 460.41 KB 19.12.2018 12:31:47
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1_HŘIŠTĚ OČOV – OPRAVY POVRCHU A OPLOCENÍ 473.08 KB 27.11.2018 10:50:31
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 1_Soupis prací a dodávek 96.64 KB 27.11.2018 10:50:46
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data