Pořízení techniky na údržbu komunikací
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pořízení techniky na údržbu komunikací
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-002733
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2019 14:58:36
Lhůta pro podání nabídek
27.02.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
I. kategorie – 1 ks nosič 4x4 kategorie N3G s celkovou hmotností minimálně 18 t a motorem s minimálním výkonem 260 kW - dodávka nosiče 4x4 s výměnnou nástavbou, která bude umožňovat pracovní schopnost a použitelnost nosiče pro následující činnosti údržby komunikací:

1) Zimní údržba komunikací – současný provoz nástavby čelního sněhového pluhu a sypače pro aplikaci inertních posypových materiálů na nosiči;

2) Běžná údržba – nástavba (sypač) pro převoz asfaltové obalované směsi pro ruční zpracování.
Pracovní adaptéry v této kategorii nejsou požadovány.
Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na tuto kategorii nosiče včetně nástaveb je uvedena v příslušném listu přílohy č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ nazvaném „Kategorie 1“ (sloupec C).

II. Kategorie – 1 ks nosič 6x6 kategorie N3G s celkovou hmotností minimálně 26 t a motorem s minimálním výkonem 320 kW - dodávka nosiče 6x6 s výměnnou nástavbou, která bude umožňovat pracovní schopnost a použitelnost nosiče pro následující činnosti údržby komunikací:

1) Zimní údržba komunikací – současný provoz nástavby čelního sněhového pluhu a sypače pro aplikaci chemických nebo inertních posypových materiálů na nosiči

2) Běžná údržba – nástavba 1stranného sklápěče pro převoz asfaltové obalované směsi, zeminy a stavebních materiálů pro ruční zpracování a zároveň provoz nosiče v soupravě s přívěsem, max. hmotnost soupravy do min. 60 tun
Pracovní adaptéry v této kategorii nejsou požadovány.
Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na tuto kategorii nosiče včetně nástaveb je uvedena v příslušném listu přílohy č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ nazvaném „Kategorie 2“ (sloupec C).

III. Kategorie – 4 ks nosič 4x4 kategorie N3G s celkovou hmotností minimálně 16 t a maximálně 18 t a motorem s minimálním výkonem 210 kW - dodávka nosičů 4x4 s výměnnými nástavbami, které budou umožňovat pracovní schopnost a použitelnost nosičů pro následující činnosti údržby komunikací:

1) Zimní údržba komunikací – současný provoz nástavby čelního sněhového pluhu a sypače pro aplikaci chemických nebo inertních posypových materiálů na nosiči

2) Zimní údržba komunikací – provoz se stávajícími nástavbami v majetku Zadavatele na odklízení sněhu:
 fréza na sníh typu Kahlbacher KFS 950/2600, výrobní číslo 3061754/04;
 fréza na sníh typu Schmidt AEBI S 3.1m výrobní číslo 71-1-001;
 metač sněhu typu Kahlbacher KSU 110, výrobní číslo 3077715-02;
které již Zadavatel vlastní a požaduje možnost jejich použití na tyto nově pořízené víceúčelové nosiče. Provoz uvedených nástaveb (frézy na sníh či metače sněhu) musí být možný současně s nástavbou požadovaného sypače. Fotodokumentace a základní údaje výše uvedených nástaveb na odklízení sněhu je uvedena v příloze č. 7 Zadávací dokumentace.

3) Běžná údržba – provoz s nástavbou dvouramenné tandemové sekačky pro sečení trávy na krajnici, pod svodidly, v příkopě a na svahu podél silnic při současném pracovním záběru minimálně 2,0 m na jeden průjezd vozidla a vykonávání dalších prací při údržbě silnic, např. čištění příkopů, odstraňování nánosů zeminy, strojní prořezávání stromů pomocí pracovních adaptérů, které budou dodány společně s touto nástavbou, konkrétně:
i. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Výměnný pracovní adaptér pro strhávání a úklid krajnic, Výměnný pracovní adaptér agresivní kartáč Výměnný pracovní adaptér kartáč na čištění příkopů a ploch, doplňková výbava na dočištění komunikace po sekání a Doplňková výbava otočný adaptér
ii. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Výměnný pracovní adaptér pro strhávání a úklid krajnic, Výměnný pracovní adaptér příkopová fréza, Výměnný pracovní adaptér kotoučový ořezávač větví, Výměnný pracovní adaptér fréza na pařezy, Výměnný pracovní adaptér kartáč na čištění příkopů a ploch a Výměnný pracovní adaptér rotorový drtič keřů
iii. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Doplňková výbava otočný adaptér
iv. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Výměnný pracovní adaptér kartáč na čištění příkopů a ploch a Doplňková výbava otočný adaptér

4) Běžná údržba - provoz s nástavbou pro tlakové mytí silnic vodou, proplachy kanalizací a čištění kanalizačních vpustí. Součástí nástavby musí být cisterna na přepravu vody.
Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na tuto kategorii nosiče včetně nástaveb a pracovních adaptérů je uvedena v příslušném listu přílohy č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ nazvaném „Kategorie 3“ (sloupec C).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
54 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2482/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 655.68 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 01 - Technická specifikace a požadavky na předmět zakázky 48.02 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Závazný vzor smlouvy 72.68 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Seznam dodávek a služeb 31.18 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 04 - Krycí list 20.34 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 05 - Soupis dodávek a služeb k ocenění 14.35 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 06 - Seznam poddodavatelského plnění 15.31 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 07 - Fotodokumentace a základní údaje nástaveb na odklízení sněhu 2.25 MB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze
Příloha č. 08 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 30.51 KB 25.01.2019 14:58:36
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace Zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci a její příloze č. 2 jsou uvedeny roční proběhy motohodin, které neodpovídají předpokladu Zadavatele. S ohledem na uvedené zjištění přijímá Zadavatel toto rozhodnutí o změně zadávacích podmínek, kterým se výše u 310.14 KB 01.02.2019 11:07:42
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Závazný vzor smlouvy Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 1. 2. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 92.07 KB 04.02.2019 13:57:57
Verze 1 Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 2. 1. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 92.07 KB 04.02.2019 13:34:26
Příloha č. 05 - Soupis dodávek a služeb k ocenění Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 1. 2. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 14.88 KB 04.02.2019 13:58:53
Verze 1 Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 2. 1. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 14.88 KB 04.02.2019 13:35:10
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 400.28 KB 07.02.2019 15:15:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data