Pořízení techniky na údržbu komunikací
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pořízení techniky na údržbu komunikací
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-002733
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2019 14:58:36
Lhůta pro podání nabídek
27.02.2019 11:00:00
Stručný popis předmětu
I. kategorie – 1 ks nosič 4x4 kategorie N3G s celkovou hmotností minimálně 18 t a motorem s minimálním výkonem 260 kW - dodávka nosiče 4x4 s výměnnou nástavbou, která bude umožňovat pracovní schopnost a použitelnost nosiče pro následující činnosti údržby komunikací:

1) Zimní údržba komunikací – současný provoz nástavby čelního sněhového pluhu a sypače pro aplikaci inertních posypových materiálů na nosiči;

2) Běžná údržba – nástavba (sypač) pro převoz asfaltové obalované směsi pro ruční zpracování.
Pracovní adaptéry v této kategorii nejsou požadovány.
Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na tuto kategorii nosiče včetně nástaveb je uvedena v příslušném listu přílohy č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ nazvaném „Kategorie 1“ (sloupec C).

II. Kategorie – 1 ks nosič 6x6 kategorie N3G s celkovou hmotností minimálně 26 t a motorem s minimálním výkonem 320 kW - dodávka nosiče 6x6 s výměnnou nástavbou, která bude umožňovat pracovní schopnost a použitelnost nosiče pro následující činnosti údržby komunikací:

1) Zimní údržba komunikací – současný provoz nástavby čelního sněhového pluhu a sypače pro aplikaci chemických nebo inertních posypových materiálů na nosiči

2) Běžná údržba – nástavba 1stranného sklápěče pro převoz asfaltové obalované směsi, zeminy a stavebních materiálů pro ruční zpracování a zároveň provoz nosiče v soupravě s přívěsem, max. hmotnost soupravy do min. 60 tun
Pracovní adaptéry v této kategorii nejsou požadovány.
Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na tuto kategorii nosiče včetně nástaveb je uvedena v příslušném listu přílohy č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ nazvaném „Kategorie 2“ (sloupec C).

III. Kategorie – 4 ks nosič 4x4 kategorie N3G s celkovou hmotností minimálně 16 t a maximálně 18 t a motorem s minimálním výkonem 210 kW - dodávka nosičů 4x4 s výměnnými nástavbami, které budou umožňovat pracovní schopnost a použitelnost nosičů pro následující činnosti údržby komunikací:

1) Zimní údržba komunikací – současný provoz nástavby čelního sněhového pluhu a sypače pro aplikaci chemických nebo inertních posypových materiálů na nosiči

2) Zimní údržba komunikací – provoz se stávajícími nástavbami v majetku Zadavatele na odklízení sněhu:
 fréza na sníh typu Kahlbacher KFS 950/2600, výrobní číslo 3061754/04;
 fréza na sníh typu Schmidt AEBI S 3.1m výrobní číslo 71-1-001;
 metač sněhu typu Kahlbacher KSU 110, výrobní číslo 3077715-02;
které již Zadavatel vlastní a požaduje možnost jejich použití na tyto nově pořízené víceúčelové nosiče. Provoz uvedených nástaveb (frézy na sníh či metače sněhu) musí být možný současně s nástavbou požadovaného sypače. Fotodokumentace a základní údaje výše uvedených nástaveb na odklízení sněhu je uvedena v příloze č. 7 Zadávací dokumentace.

3) Běžná údržba – provoz s nástavbou dvouramenné tandemové sekačky pro sečení trávy na krajnici, pod svodidly, v příkopě a na svahu podél silnic při současném pracovním záběru minimálně 2,0 m na jeden průjezd vozidla a vykonávání dalších prací při údržbě silnic, např. čištění příkopů, odstraňování nánosů zeminy, strojní prořezávání stromů pomocí pracovních adaptérů, které budou dodány společně s touto nástavbou, konkrétně:
i. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Výměnný pracovní adaptér pro strhávání a úklid krajnic, Výměnný pracovní adaptér agresivní kartáč Výměnný pracovní adaptér kartáč na čištění příkopů a ploch, doplňková výbava na dočištění komunikace po sekání a Doplňková výbava otočný adaptér
ii. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Výměnný pracovní adaptér pro strhávání a úklid krajnic, Výměnný pracovní adaptér příkopová fréza, Výměnný pracovní adaptér kotoučový ořezávač větví, Výměnný pracovní adaptér fréza na pařezy, Výměnný pracovní adaptér kartáč na čištění příkopů a ploch a Výměnný pracovní adaptér rotorový drtič keřů
iii. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Doplňková výbava otočný adaptér
iv. v případě jednoho nosiče III. kategorie bude dodán: Výměnný pracovní adaptér kartáč na čištění příkopů a ploch a Doplňková výbava otočný adaptér

4) Běžná údržba - provoz s nástavbou pro tlakové mytí silnic vodou, proplachy kanalizací a čištění kanalizačních vpustí. Součástí nástavby musí být cisterna na přepravu vody.
Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na tuto kategorii nosiče včetně nástaveb a pracovních adaptérů je uvedena v příslušném listu přílohy č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ nazvaném „Kategorie 3“ (sloupec C).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
54 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2482/summary
Kontaktní údaje
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 655.68 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 01 - Technická specifikace a požadavky na předmět zakázky 48.02 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 02 - Závazný vzor smlouvy 72.68 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 03 - Seznam dodávek a služeb 31.18 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 04 - Krycí list 20.34 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 05 - Soupis dodávek a služeb k ocenění 14.35 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 06 - Seznam poddodavatelského plnění 15.31 KB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 07 - Fotodokumentace a základní údaje nástaveb na odklízení sněhu 2.25 MB 25.01.2019 14:58:36
Příloha č. 08 - Požadavky na elektronickou komunikaci JOSEPHINE 30.51 KB 25.01.2019 14:58:36


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace Zadavatel zjistil, že v zadávací dokumentaci a její příloze č. 2 jsou uvedeny roční proběhy motohodin, které neodpovídají předpokladu Zadavatele. S ohledem na uvedené zjištění přijímá Zadavatel toto rozhodnutí o změně zadávacích podmínek, kterým se výše u 310.14 KB 01.02.2019 11:07:42
Příloha č. 02 - Závazný vzor smlouvy Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 1. 2. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 92.07 KB 04.02.2019 13:57:57
Verze 1 Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 2. 1. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 92.07 KB 04.02.2019 13:34:26
Příloha č. 05 - Soupis dodávek a služeb k ocenění Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 1. 2. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 14.88 KB 04.02.2019 13:58:53
Verze 1 Zadavatel v souvislosti s rozhodnutím o změně zadávací dokumentace (ze dne 2. 1. 2019) poskytuje dodavatelům Přílohu č. 5 Zadávací dokumentace se zapracováním příslušné změny. 14.88 KB 04.02.2019 13:35:10
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 400.28 KB 07.02.2019 15:15:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 361.24 KB 12.04.2019 15:00:44


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 10.84 MB 12.04.2019 15:01:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
CROY s.r.o. 45147647 Zařazen Česká republika Ne 54 451 859,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
CROY s.r.o. 45147647 2019 54 451 859,00 bez DPH
- s DPH
53 127 961,00 bez DPH
- s DPH