Rekonstrukce montážní jámy Poruba
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce montážní jámy Poruba
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000656
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.02.2019 12:01:53
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla "Rekonstrukce montážní jámy Poruba" v rozsahu specifikovaném Stručným popisem prací a Soupisem prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2669/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 723.12 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.01 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 221.45 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 47.17 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Soupis prací 33.25 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.44 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 96.99 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Stručný popis prací 102.55 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 593.21 KB 21.02.2019 09:00:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Soupis prací oprava 21.02.2019 40.66 KB 21.02.2019 09:02:06
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8775499 125.25 KB 02.09.2019 11:07:38
Žádná starší verze
Uzavřený Dodatek č. 1 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8775499 136.53 KB 30.01.2020 14:39:12
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hochbau s.r.o. 25857614 Zařazen - bez DPH - s DPH
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 Zařazen - bez DPH - s DPH
RALA stavby s.r.o. 07257708 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 64617874 2019 290 333,43 bez DPH
- s DPH
348 681,85 bez DPH
- s DPH