Rekonstrukce montážní jámy Poruba
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce montážní jámy Poruba
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000656
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.02.2019 12:01:53
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla "Rekonstrukce montážní jámy Poruba" v rozsahu specifikovaném Stručným popisem prací a Soupisem prací. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2669/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 723.12 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.01 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 221.45 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 47.17 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Soupis prací 33.25 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.44 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 96.99 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Stručný popis prací 102.55 KB 12.02.2019 12:01:53
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 593.21 KB 21.02.2019 09:00:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Soupis prací oprava 21.02.2019 40.66 KB 21.02.2019 09:02:06
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data