Polopropustné parkoviště Močidla Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Polopropustné parkoviště Močidla Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000659
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.03.2019 09:14:23
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících parkovacích míst, příjezdové komunikace a chodníků pro pěší v rozsahu kompletní výměny konstrukčních vrstev v ul. Močidla, Uherský Brod (reg. číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008390).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2888
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k podání nabídky 255.92 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
1. Krycí list 69.60 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
2. PD 9.32 MB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
3. VV 206.42 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
4. Smlouva o dílo 101.02 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 78.33 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.39 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data