Polopropustné parkoviště Močidla Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Polopropustné parkoviště Močidla Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000659
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.03.2019 09:14:23
Lhůta pro podání nabídek
18.03.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících parkovacích míst, příjezdové komunikace a chodníků pro pěší v rozsahu kompletní výměny konstrukčních vrstev v ul. Močidla, Uherský Brod (reg. číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0008390).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 100 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2888
Kontaktní údaje
Libor Manda, DiS.
libor.manda@ub.cz
+420 572 805 236
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.04.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
0. Výzva k podání nabídky 255.92 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
1. Krycí list 69.60 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
2. PD 9.32 MB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
3. VV 206.42 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
4. Smlouva o dílo 101.02 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
5. Čestné prohlášení 78.33 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze
Požadavky na elektronickou komunikaci 29.39 KB 04.03.2019 09:14:23
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.22 MB 11.04.2019 08:58:42
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 244.13 KB 11.04.2019 08:58:03
Žádná starší verze
Rozhodnutí o výběru 186.27 KB 11.04.2019 08:58:19
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o. 26913216 Zařazen 2 095 337,36 bez DPH - s DPH
SILAMO s.r.o. 49970020 Zařazen 1 772 811,29 bez DPH - s DPH
PB SCOM s.r.o. 25397087 Zařazen 1 890 563,28 bez DPH - s DPH
Ing. Luděk Čaník 88390446 Zařazen 2 099 999,13 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SILAMO s.r.o. 49970020