VZT areály DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
VZT areály DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000668
Evidenční číslo VZ
-
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2019 10:22:47
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „VZT areál Martinov“ a „VZT Areály autobusy Hranečník a tramvaje Moravská Ostrava“ v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností COND KLIMA s.r.o., IČO: 27828891.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrzích Smluv o dílo (dále také jen smlouva) pro jednotlivé části veřejné zakázky
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 159 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2955/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 22.75 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 214.81 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 173.13 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.03 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemtví zhotovitele 97.78 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 39.61 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Projektová dokumentace 3.29 MB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Vzor čestného prohlášení 22.50 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Návrh smlouvy o dílo 214.70 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 10 - Oceněný soupis prací 51.83 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 11 - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.32 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 12 - Vymezení obchodního tajemtví zhotovitele 96.97 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 13 - Seznam referenčních zakázek 39.05 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 14 - Projektová dokumentace 1.20 MB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Příloha č. 15 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.58 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 740.11 KB 08.03.2019 10:22:47
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 528.23 KB 28.03.2019 08:56:51
Žádná starší verze


1. část - VZT areál Martinov

Název časti
VZT areál Martinov
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - VZT Areály autobusy Hranečník a tramvaje Moravská Ostrava

Název časti
VZT Areály autobusy Hranečník a tramvaje Moravská Ostrava
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty