Stavební úpravy – Zateplení bytového domu Květná 1724/44 a 1725/46 v městě Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy – Zateplení bytového domu Květná 1724/44 a 1725/46 v městě Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000090
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.11.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
18.12.2017 12:00:00
Stručný popis předmětu
- Předmětem zakázky je realizování stavby – výměny vchodových dveří a oken, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, zateplení stropu nad suterénem, a tím snížení energetické náročnosti budov a snížení emisí. Objekty jsou umístěny na adrese Květná 1724/44 a Květná 1725/46, 792 01 Bruntál, na p. č. 4697 a 4696, k. ú. Bruntál‐město zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj na LV 1870.
- Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č. 2 (výkaz výměr) a příloze č. 4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace.
- Účastník je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací a v případě, že bude vybrán, realizovat dílo tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací.
- Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Kontaktní údaje
Martin Lapeš. TNT Consulting S. r. o.
tel: 776 637 077,
E-mail: lapes@tntconsulting.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.02.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 965.66 KB 28.11.2017 00:00:00
Zadávací dokumentace 3.12 MB 28.11.2017 00:00:00
Příloha č. 1 - ČP 86.50 KB 28.11.2017 00:00:00
Příloha č. 2 - VV 459.63 KB 28.11.2017 00:00:00
Příloha č. 3 - SOD 181.00 KB 28.11.2017 00:00:00
Příloha č. 4 - PD 22.32 MB 28.11.2017 00:00:00
Příloha č. 5 - KL 116.50 KB 28.11.2017 00:00:00
Příloha č. 6 - POD 75.35 KB 28.11.2017 00:00:00


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dle § 50 ZZVZ 840.93 KB 10.01.2018 08:08:55


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 150.55 KB 05.03.2018 14:38:39
Písemná zpráva sign 209.33 KB 06.03.2018 15:25:03


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.47 MB 27.02.2018 07:29:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 25391810 Zařazen Česká republika Ne 5 857 481,36 bez DPH
- s DPH
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. 26876574 Zařazen Česká republika Ne 5 888 080,88 bez DPH
- s DPH
AGIST s.r.o. 29445671 Zařazen Česká republika Ne 5 955 000,00 bez DPH
- s DPH
VHH THERMONT s.r.o. 25878778 Zařazen Česká republika Ne 6 455 805,32 bez DPH
- s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen Česká republika Ne 6 893 832,47 bez DPH
- s DPH
Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. 46972021 Zařazen Česká republika Ne 7 417 323,30 bez DPH
- s DPH
TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751 Zařazen Česká republika Ne 7 773 121,32 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 25391810 2018 5 857 481,36 bez DPH
6 736 103,56 s DPH
5 857 481,36 bez DPH
6 736 103,56 s DPH