Nákup nových traktorů a příslušenství II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup nových traktorů a příslušenství II.
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000011
Evidenční číslo VZ
NR-56-18-PŘ-Ja
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.08.2018 15:28:05
Lhůta pro podání nabídek
10.09.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových malotraktorů s příslušenstvím, 2 kusů kolových traktorů a dovybavení malotraktoru dle technických specifikací uvedených v příloze č. 1 - 5 této zadávací dokumentace (dále také jen ZD). Předmětem plnění je rovněž zaškolení pracovníků obsluhy a údržby zadavatele (cca pro 10 osob) nezbytné pro bezproblémový provoz a údržbu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/
Kontaktní údaje
Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 59 740 1306
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.79 MB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 1 ZD_Technická specifikace předmětu plnění pro část A 33.84 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace předmětu plnění pro část B 33.80 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění pro část C 31.96 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 4_Technická specifikace předmětu plnění pro část D 33.61 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 5_Technická specifikace předmětu plnění pro část E 27.54 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 6 ZD_Návrh kupní smlouvy 45.86 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 107.27 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 8 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.31 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č. 9 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.31 KB 23.08.2018 15:28:05
Příloha č.10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.62 KB 23.08.2018 15:28:05


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
GARNEA a.s.. 26080672 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AGROTIP Opava, s.r.o. 25821270 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
UNIMARCO a.s. 26230381 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AGROSERVIS Hlučín s.r.o. 25879146 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AGROSERVIS Hlučín s.r.o. 25879146 5 591 919,00 bez DPH
- s DPH
5 591 919,00 bez DPH
- s DPH