Nákup 7 ks nových osobních vozidel
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 7 ks nových osobních vozidel
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000689
Evidenční číslo VZ
Z2019-015338
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.05.2019 10:15:57
Lhůta pro podání nabídek
12.06.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 7 ks nových osobních vozidel, dále také jen zboží nebo předmět plnění - v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3624/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
21.05.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 825.92 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 97.82 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 97.00 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 3 ZD_Návrh kupní smlouvy_fn 57.80 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 4 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - referentská vozidla - 4 ks 38.58 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - vozidlo autoškoly - 1ks 38.80 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 6 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - grafika autoškoly 1.29 MB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 7 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - manažerská vozidla - 2ks 39.28 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 8 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 114.00 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 9 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 55.81 KB 09.05.2019 10:15:57
Příloha č. 10_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.33 KB 09.05.2019 10:15:57


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 653.44 KB 14.05.2019 13:16:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 679.87 KB 07.06.2019 15:37:57


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 357.91 KB 21.05.2019 09:56:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data