Nákup 7 ks nových osobních vozidel II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 7 ks nových osobních vozidel II.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000704
Evidenční číslo VZ
Z2019-019022
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.06.2019 09:41:02
Lhůta pro podání nabídek
12.07.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dodávka 7 ks nových osobních vozidel v provedení dle technických specifikací předmětů plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/3945/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD 824.05 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 97.87 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 96.95 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD_Návrh kupní smlouvy_fn 57.88 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - referentská vozidla - 4 ks 41.86 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - vozidlo autoškoly - 1ks 41.21 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - grafika autoškoly 1.29 MB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD_Technická specifikace předmětu plnění - manažerská vozidla - 2ks 42.73 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 8 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 114.02 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 9 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 55.83 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze
Příloha č. 10_Požadavky na elektronickou komunikaci VZ 102.33 KB 10.06.2019 09:41:02
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 650.58 KB 14.06.2019 08:13:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 653.89 KB 20.06.2019 08:32:43
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data