Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000706
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.06.2019 13:08:49
Lhůta pro podání nabídek
11.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO: 253 61 520, se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava., která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2689/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 720.78 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Vzor čestneho prohlašení 21.68 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 141.68 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 235.98 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.76 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam vedoucích profesních pracovníků 21.16 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství 98.88 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Seznam referenčních zakázek 37.18 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace 15.20 MB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 18.06.2019 13:08:49
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 471.43 KB 26.06.2019 15:24:28
Žádná starší verze
D.2.1.5-7 - Vzorové a charakteristické řezy_oprava 26.06.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 1.99 MB 26.06.2019 15:25:31
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a č. 3 462.43 KB 02.07.2019 16:13:54
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 604.72 KB 08.07.2019 13:27:45
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací_oprava 08.07.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. 239.16 KB 08.07.2019 13:28:52
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 353.70 KB 26.07.2019 12:56:51
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 362.46 KB 08.08.2019 15:13:14
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 353.39 KB 21.08.2019 09:30:24
Žádná starší verze
PD - POV Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7. 17.45 MB 21.08.2019 09:31:16
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data