Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000706
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.06.2019 13:08:49
Lhůta pro podání nabídek
11.09.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla pod názvem „Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha“ (dále jen stavba) v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) vypracované firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., IČO: 253 61 520, se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava., která tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Provedení díla je vč. zajištění veškerých souvisejících činností specifikovaných v čl. II závazného návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2689/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.12.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 720.78 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 1 - Vzor čestneho prohlašení 21.68 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 141.68 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací 235.98 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.76 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 5 - Seznam vedoucích profesních pracovníků 21.16 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 6 - Vymezení obchodního tajemství 98.88 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 7 - Seznam referenčních zakázek 37.18 KB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace 15.20 MB 18.06.2019 13:08:49
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 93.94 KB 18.06.2019 13:08:49


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 471.43 KB 26.06.2019 15:24:28
D.2.1.5-7 - Vzorové a charakteristické řezy_oprava 26.06.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. 1.99 MB 26.06.2019 15:25:31
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a č. 3 462.43 KB 02.07.2019 16:13:54
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 604.72 KB 08.07.2019 13:27:45
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací_oprava 08.07.2019 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. 239.16 KB 08.07.2019 13:28:52
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 353.70 KB 26.07.2019 12:56:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 362.46 KB 08.08.2019 15:13:14
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 353.39 KB 21.08.2019 09:30:24
PD - POV Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7. 17.45 MB 21.08.2019 09:31:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smlouv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11318540 142.79 KB 23.03.2020 19:28:11
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17980011 48.22 KB 08.10.2021 13:33:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRABAG Rail a.s. 2542994 Zařazen Česká republika Ne 31 491 435,00 bez DPH
- s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 25317628 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Rail a.s. 2542994 2019 31 491 435,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
STRABAG Rail a.s. 2542994 2020 31 491 435,00 bez DPH
- s DPH
28 064 552,64 bez DPH
- s DPH
STRABAG Rail a.s. 2542994 2.Q 2020 31 491 435,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
STRABAG Rail a.s. 2542994 2020 31 491 435,00 bez DPH
- s DPH
28 064 552,64 bez DPH
- s DPH
STRABAG Rail a.s. 2542994 2021 32 641 964,05 bez DPH
- s DPH
1 318 342,70 bez DPH
- s DPH
STRABAG Rail a.s. 2542994 1. Q 2022 32 641 964,05 bez DPH
- s DPH
3 259 068,71 bez DPH
- s DPH