PD - CCTV Kamerový systém
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - CCTV Kamerový systém
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000715
Evidenční číslo VZ
TIP-03-19-PŘ-Ře
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.07.2019 12:01:17
Lhůta pro podání nabídek
20.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „CCTV Kamerový systém“, v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4261/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 SoD Požadavky na vyhotovení PD 107.92 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 2 SoD Minimální požadavky na vyhotovení PD 99.36 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 3 SoD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.87 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 4 SoD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.20 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 5 SoD Návrh Smlouva o ochraně důvěrných informací 104.27 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 6 SoD Položkový rozpočet areál F Trakční měnírny 99.84 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.86 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy o dílo 123.18 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Seznam referenčních zakázek 87.07 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.56 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD Situace Areál trolejbusy Ostrava 48.30 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Situace Areál tramvaje Mor Ostrava 114.82 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Situace Areál tramvaje Poruba 146.00 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Situace Areál autobusy Hranečník 238.33 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Situace Areál dílny Martinov 253.59 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD Seznam Trakčních měníren 302.58 KB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace PD - CCTV Kamerový systém 3.88 MB 10.07.2019 12:01:17
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumnetace č. 1 956.58 KB 13.08.2019 12:19:43
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data