Dodání vybavení pracoviště diagnostiky
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání vybavení pracoviště diagnostiky
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000717
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.07.2019 13:13:14
Lhůta pro podání nabídek
07.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání vybavení pracoviště diagnostiky včetně příslušenství, zprovoznění a dodání související dokumentace. Zboží bude nové, nepoužité a bude splňovat požadavky kupujícího stanovené v Přílohách č. 3a, 3b a 3c návrhu kupní smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4344/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 747.09 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.92 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh kupní smlouvy 44.94 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.45 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Vymezení obchodního tajemství 98.38 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 5a ZD Hydraulické zařízení ke zjišťování vůlí náprav pro autobusy a trolejbusy 48.02 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 5b ZD Válcová zkušebna brzd včetně příslušenství pro autobusy a trolejbusy 50.46 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 5c ZD Odsávání výfukových plynů včetně příslušenství_autobusy Hranečník 47.17 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD Seznam referencí 19.32 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.33 KB 16.07.2019 13:13:14
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 a 2 563.56 KB 23.07.2019 08:03:00
Žádná starší verze
Příloha č. 5b ZD Válcová zkušebna brzd včetně příslušenství pro autobusy a trolejbusy_úprava1 50.58 KB 23.07.2019 08:03:25
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data