Úspora energie prostřednictvím FVE ve společnosti Empresa, s.r.o.
Empresa, s.r.o.

Informace

Název veřejné zakázky
Úspora energie prostřednictvím FVE ve společnosti Empresa, s.r.o.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.09.2019 16:45:00
Lhůta pro podání nabídek
25.09.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
Instalace FVE o výkonu 20 kW.
Předmět zakázky je podrobně specifikován v Dokumentech, které jsou součásti ZD jako přílohy, zejméne:
a) v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, kterou tvoří technická zpráva FVE Empresa, s.r.o.
b) v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, kterou tvoří závazné Obchodní podmínky
c) v příloze č. 4 ZD - projektová dokumentace 20kW Empresa, kterou tvoří Soupis prací, dodávek a služeb
d) Příloha č. 5 ZD – Položkový rozpočet dokument
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Empresa, s.r.o.
Střední dvůr s parcelním číslem 1940 Kobeřice, PSČ: 747 27,
Adresa síla: Poštovní 79, 747 22 Dolní Benešov
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Empresa, s.r.o.
Střední dvůr s parcelním číslem 1940 Kobeřice, PSČ: 747 27,
Kontaktní údaje
Tamara Iskrytskaya
Telefon: 774895576
E-mail: tamara@liftgroup.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Empresa, s.r.o.
IČO
25388975
DIČ
CZ25388975
Poštovní adresa
Poštovní 79/
747 22, Dolní Benešov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-030936
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/25388975

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD Zadávací dokumentace Empresa 4.91 MB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - krycí list Příloha č. 1 - krycí list 230.78 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Oznámení Oznámení o VŘ 68.00 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Technický zpráva Příloha č. 2 - Technický zpráva 69.00 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č.3 - obchodní podmínky - návrh SOD Příloha č.3 - obchodní podmínky - návrh SOD 162.98 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 116.27 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - položkový rozpočet - výkaz výměr slepý Příloha č. 5 - položkový rozpočet 51.00 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 6 -čestné prohlášení základní způsobilosti Příloha č. 6 -čestné prohlášení základní způsobilosti 228.01 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 7 -čestné prohlášení referenční zakázky Příloha č. 7 -čestné prohlášení referenční zakázky 228.34 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha č. 8 - seznam subdodavatelů Příloha č. 8 - seznam subdodavatelů 228.86 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze
Příloha SOD - smlouva ČEZ DISTRIBUCE Příloha SOD - smlouva ČEZ DISTRIBUCE 816.29 KB 08.09.2019 16:45:00
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení k ZD č.1 221.64 KB 13.09.2019 13:52:06
Žádná starší verze
Vysvětlení č.2 288.03 KB 20.09.2019 16:08:43
Žádná starší verze
Vysvětlení č. 3 - zadavatele 140.45 KB 23.09.2019 18:08:16
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výsledku výběrového řízení 288.89 KB 14.10.2019 10:06:33
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data