Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000732
Evidenční číslo VZ
Z2019-033057
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.09.2019 13:43:04
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb po dobu záruky. Rozsah těchto servisních služeb se vztahuje k instalovanému umělému osvětlení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4945/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 940.91 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.75 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.30 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 86.21 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 635.34 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 25.18 MB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Systém řízení 263.37 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Návrh servisní smlouvy vč. příloh 183.75 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.61 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 485.85 KB 10.10.2019 12:31:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 512.48 KB 23.10.2019 15:45:38
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data