Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000732
Evidenční číslo VZ
Z2019-033057
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.09.2019 13:43:04
Lhůta pro podání nabídek
01.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb po dobu záruky. Rozsah těchto servisních služeb se vztahuje k instalovanému umělému osvětlení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4945/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
27.04.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 940.91 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.75 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.30 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 86.21 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 635.34 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 25.18 MB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Projektová dokumentace - Systém řízení 263.37 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Návrh servisní smlouvy vč. příloh 183.75 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.61 KB 23.09.2019 13:43:04
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 485.85 KB 10.10.2019 12:31:03
Žádná starší verze
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 512.48 KB 23.10.2019 15:45:38
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 690.59 KB 19.05.2020 13:34:15
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Zařazen - bez DPH - s DPH
Lamp Lighting Technology s.r.o. 03610101 Zařazen - bez DPH - s DPH
Ex-Technik s.r.o. 46578731 Zařazen - bez DPH - s DPH
BVJ elektro, s.r.o. 60319828 Zařazen - bez DPH - s DPH
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 27804721 Zařazen - bez DPH - s DPH
EXX s.r.o. 63984261 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data