PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000734
Evidenční číslo VZ
Z2019-035266
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.10.2019 14:52:43
Lhůta pro podání nabídek
04.12.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“ je zpracování projektových dokumentací dle požadovaného členění:
PD ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,
PD bouracích prací,
PD ve stupni pro vydání stavebního povolení,
PD ve stupni pro provádění stavby.
Projektová dokumentace Přípojka NN ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR).
Projektová dokumentace interiéru a exteriéru.
Součásti předmětu plnění je rovněž zpracování Projektová dokumentace Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění v Areálu trolejbusy Ostrava ve stupni pro vydání stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen DSP + DPS) a Statický posudek stávajícího stavu objektu vrátnice včetně návrhu a projektové dokumentace zajištění konstrukcí do doby realizace rekonstrukce administrativní budovy
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5169/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.52 MB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.77 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.21 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Seznam významných služeb 87.23 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo 133.44 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Základní požadavky k zajištění BOZP 55.92 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru 97.96 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.23 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Dohoda o zachování mlčenlivosti 41.13 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze
Příloha č. 9 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.51 KB 10.10.2019 14:52:43
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 404.59 KB 08.11.2019 11:29:11
Verze 1 328.81 KB 08.11.2019 11:26:00
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 390.60 KB 12.11.2019 11:09:48
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data