Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
P10012020
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.01.2020 09:54:59
Lhůta pro podání nabídek
10.02.2020 08:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o novostavbu objektu pro sociální bydlení, zbudování zpevněných ploch a přípojek technické infrastruktury. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje JOSEPHINE.
Kontaktní údaje
Ing. Jan Rampouch
Telefon: 774166912
E-mail: rampouch@enviagentura.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Návrh smlouvy o dílo verze 22012020 - aktuální Účastníci do nabídky předloží Návrh smlouvy o dílo verzi 22012020, která nahrazuje původní Návrh smlouvy o dílo. 572.06 KB 22.01.2020 14:28:12


Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 373.62 KB 10.01.2020 09:54:59
Výzva k podání nabídek 315.44 KB 10.01.2020 09:54:59
Návrh smlouvy o dílo 571.39 KB 10.01.2020 09:54:59


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 197.82 KB 21.02.2020 12:22:16


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 270.48 KB 07.04.2020 10:31:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo včetně příloh 38.90 MB 07.04.2020 10:33:18


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Projektová dokumentace 22.02 MB 10.01.2020 09:54:59
Výkaz výměr Sociální bydlení - ul. Mlýnská, BpH [zadání] - úprava 17.1.2020.xlsx 522.34 KB 20.01.2020 14:29:23
Verze 1 523.45 KB 10.01.2020 09:54:59
Stavební povolení 4.34 MB 10.01.2020 09:54:59
Požadavky na elektronickou komunikaci 227.38 KB 10.01.2020 09:54:59
Vysvětlení zadávací dokumentace 20012020 327.68 KB 20.01.2020 14:27:56
Vysvětlení zadávací dokumentace 22012020 421.69 KB 22.01.2020 17:18:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STAVYMA spol. s r. o. 00544027 Zařazen 14 040 134,81 bez DPH 16 255 858,29 s DPH
StaniOn s.r.o. 28326962 Zařazen 14 395 299,69 bez DPH - s DPH
PROVING s.r.o. 26244888 Zařazen 14 492 000,00 bez DPH - s DPH
HLAVA - STAVBY s.r.o. 26950421 Zařazen 14 762 883,54 bez DPH - s DPH
KERAMO D-Dohorák s. r. o. 27716104 Zařazen 15 133 823,27 bez DPH - s DPH
NOSTA, s.r.o. 47671416 Zařazen 18 714 903,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVYMA spol. s r. o. 00544027