Stavební úpravy – Správní budova Ústředního hřbitova
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy – Správní budova Ústředního hřbitova
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.01.2020 13:23:16
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem díla je úprava pracoviště hřbitovní správy v souladu s aktuálními standardy, vybudování klimatizace, zajištění bezbariérového přístupu. Stavební úpravy řeší rekonstrukci interiérů kanceláří hřbitovní správy ve Slezské Ostravě. Stávající řešení již neodpovídá současným potřebám a zvýšenému počtu klientů. Nově je řešený vstup, který je umístěn do společného zádveří s dnešní prodejnou květin. Díky přesunu vstupu dojde ke zvětšení prostorů kanceláří a jejich efektivnějšímu dispozičnímu využití. Z nového zádveří se vstupuje do čekací zóny (haly), na kterou navazuje pracoviště s vyvýšeným pultem. Dále jsou zde dvě samostatné kanceláře, jedna kancelář pro vedoucí, která zůstává na původním místě. Pracovní místa zaměstnanců jsou z bezpečnostních a provozních důvodů odděleny od klientské zóny prosklenými brankami (turnikety), které opticky vymezují a usměrňují pohyb klientů mezi pracovišti. Čekárna bude nově vybavená elektronickým vyvolávacím systémem. Kvůli přesunu vstupu do kanceláří bude stavebně upraveno stávající zádveří prodejny květin, dále bude nově přes dilatační zeď probourán otvor do prostorů kanceláří. Změny se dotknou i fasády, kde místo stávajících dvoukřídlých vstupních dveří bude osazena prosklená část ve stejném provedení jako vedlejší stávající výkladce. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava - Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 213.55 KB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o dílo 409.48 KB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 201.35 KB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Profesní způsobilost 175.57 KB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Příloha č. 5 - Seznam referenčních nabídek 192.54 KB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace 14.75 MB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Příloha č. 7 - Výkaz výměr 1.13 MB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 423.03 KB 24.01.2020 13:23:16
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky 478.49 KB 30.01.2020 11:16:06
Žádná starší verze
2. Vysvětlení výzvy k podání nabídky 305.30 KB 04.02.2020 12:12:58
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.67 MB 06.03.2020 07:12:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ERUPTIVA s.r.o. 04431201 Zařazen - bez DPH - s DPH
SATON s.r.o. 42767113 Zařazen 2 434 888,72 bez DPH 2 946 215,35 s DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. 64085236 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SATON s.r.o. 42767113