OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOV V MAJETKU MĚSTA HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOV V MAJETKU MĚSTA HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2020-021002
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.03.2020 12:10:55
Lhůta pro podání nabídek
27.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Veřejná zakázka je rozdělena na pět dílčích částí dle předmětu plnění:

Dílčí část č. 1: Instalatérské, topenářské a plynařské práce vč. nepřetržité havarijní služby - zjištění příčin závad na rozvodech teplé vody, studené vody, odpadech a topení a jejich odstranění, zjištění příčin závad na svislých, ležatých rozvodech a cirkulace ve společných částech budov a jejich odstranění, opravy nebo výměny uzavíracích ventilů, výměny a instalace zařizovacích předmětů (vany, umývadla, WC, baterie, dřezy, sprchové kouty a zástěny), čištění odpadů (v bytech i společných částech domů), opravy rozvodů ústředního topení, opravy nebo výměny radiátorů ÚT, související zednické a malířské práce, drobné stolařské práce (např. výměny dřezových desek).

Dílčí část č. 2: Elektroinstalační práce vč. nepřetržité havarijní služby - zjištění příčin závad na rozvodech elektroinstalace v budovách a jejich odstranění, opravy a výměny svítidel a výměny žárovek (zářivek), opravy zvonkových tabel a domácích telefonů, opravy elektrických zavírání dveří, výměna rozvodů elektroinstalace, úpravy rozvaděčových skříní, související zednické práce a malířské práce.

Dílčí část č. 3: Stavební a montážní práce - mokrá i suchá výstavba včetně obkladů, kompletní rekonstrukce bytových jednotek a nebytových prostorů, drobné klempířské a pokrývačské práce (zjištění příčin závad a zatékání střechou a terasami budov, odstranění zjištěných závad, opravy a výměny klempířských prvků - okapy, žlaby, svody, venkovní parapety, římsy, oplechování a lemování; opravy střešní krytiny a krytin teras, čištění žlabů, svodů a lapačů střešních splavenin, nátěry klempířských prvků, opravy, výměny a instalace zábran proti holubům, související tesařské práce - opravy nebo výměny částí dřevěných konstrukcí střech; drobné stolařské práce), drobné zámečnické a sklenářské práce (zámečnické práce, sklenářské práce – opravy a výměna zámků, kování, vchodových dveří, samozavíračů dveří, zábradlí, nátěry zámečnických konstrukcí, související zednické a malířské práce, opravy a seřízení oken a dveří, výměny skleněných výplní oken a dveří, drobné stolařské práce).

Dílčí část č. 4: Malířské a natěračské práce - zajištění drobných oprav stěn a vymalování budov.

Dílčí část č. 5: Servis, údržba a opravy výtahů vč. nepřetržité havarijní služby - provádění pravidelné údržby a servisu a s tím souvisejících oprav zdvihacích zařízení (výtahů a plošin), provádění pravidelné kontrolní a servisní činnosti, oprav a údržby, provádění preventivní údržby, provádění odborných prohlídek a zkoušek, zajišťování inspekčních prohlídek včetně zpráv a zápisů, vyprošťování a veškeré další činnosti pro zajištění provozu výtahů), za účelem jejich udržování v řádném technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.

Do veřejné zakázky se může každý dodavatel přihlásit do jedné a více dílčích částí nebo do všech dílčích částí veřejné zakázky současně, v nichž splní požadavky zadavatele k podání nabídek. Každá dílčí část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť. Pro každou dílčí část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým bude uzavřena Rámcová smlouva o dílo. Pokud se bude dodavatel účastnit více dílčích částí veřejné zakázky, musí zachovat jejich oddělenost, aby nabídky byly vzájemně porovnatelné.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
32 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6780/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_Opravy a údržba budov v majetku města Hodonín 329.64 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 1a - RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – dílčí část č. 1_Opravy a údržba budov v majetku města Hodonín 36.19 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 1b - RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – dílčí část č. 2_Opravy a údržba budov v majetku města Hodonín 36.19 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 1c - RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – dílčí část č. 3_Opravy a údržba budov v majetku města Hodonín 37.71 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 1d - RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – dílčí část č. 4_Opravy a údržba budov v majetku města Hodonín 32.72 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 1e - RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO – dílčí část č. 5_Opravy a údržba budov v majetku města Hodonín 36.37 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 2a - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 18.00 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 2b - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.94 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 2c - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.93 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 2d - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.95 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 2e - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.98 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 3 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_-_Splnění_technické_kvalifikace 18.24 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 4 - Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 05.03.2020 12:10:55
Příloha č. 1 rámcové smlouvy - Seznam budov 13.74 KB 05.03.2020 12:10:55


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_Opravy a údržba budov 175.96 KB 08.04.2020 13:39:40
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_Opravy a údržba budov v majetku města 264.42 KB 08.04.2020 13:40:10
OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_Opravy a údržba budov v majektu města 184.22 KB 08.04.2020 13:40:33


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2020_Opravy budov v majetku města Hodonín 170.15 KB 24.03.2021 10:36:31
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2021_Opravy budov v majetku města Hodonín 171.00 KB 18.03.2022 11:40:13
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2021_Opravy budov v majetku města Hodonín_Opravný dokument 215.91 KB 10.06.2022 12:09:41
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_2022_Opravy budov v majetku města Hodonín 188.74 KB 14.03.2023 14:36:42


1. část - Dílčí část č. 1: Instalatérské, topenářské a plynařské práce vč. nepřetržité havarijní služby

Název časti
Dílčí část č. 1: Instalatérské, topenářské a plynařské práce vč. nepřetržité havarijní služby
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa spol. s r. o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne 350,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Městská bytová správa spol. s r. o. 63489953 350,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa spol. s r. o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2020. - bez DPH
- s DPH
127 519,00 bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa spol. s r. o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2021. - bez DPH
- s DPH
218 068,00 bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa spol. s r. o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2022. - bez DPH
- s DPH
180 033,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 214.13 KB 16.06.2020 07:43:17


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová SoD_Městská bytová správa spol. s r. o._Opravy a údržba budov_dílčí část 1 4.36 MB 25.05.2020 09:01:18


2. část - Dílčí část č. 2: Elektroinstalační práce vč. nepřetržité havarijní služby

Název časti
Dílčí část č. 2: Elektroinstalační práce vč. nepřetržité havarijní služby
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
08.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne 350,00 bez DPH
- s DPH
Korelis, s.r.o. 01443631 Zařazen Česká republika Ne 175,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Korelis, s.r.o. 01443631 175,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Korelis, s.r.o. 01443631 Skutečně uhrazená cena za rok 2020. - bez DPH
- s DPH
231 700,00 bez DPH
- s DPH
Korelis, s.r.o. 01443631 Skutečně uhrazená cena za rok 2021. - bez DPH
- s DPH
222 701,33 bez DPH
- s DPH
Korelis, s.r.o. 01443631 Skutečně uhrazená cena za rok 2022. - bez DPH
- s DPH
160 045,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 214.13 KB 16.06.2020 07:43:50


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová SoD_Korelis s. r. o._Opravy a údržba budov_dílčí část 2 4.54 MB 15.06.2020 13:04:29


3. část - Dílčí část č. 3: Stavební a montážní práce

Název časti
Dílčí část č. 3: Stavební a montážní práce
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne 350,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 350,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2020. - bez DPH
- s DPH
839 863,00 bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2021. - bez DPH
- s DPH
1 104 742,00 bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2022. - bez DPH
- s DPH
2 709 765,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 214.13 KB 16.06.2020 07:44:04


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová SoD_Městská bytová správa spol. s r. o._Opravy a údržba budov_dílčí část 3 4.66 MB 25.05.2020 09:10:47


4. část - Dílčí část č. 4: Malířské a natěračské práce

Název časti
Dílčí část č. 4: Malířské a natěračské práce
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
15.05.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne 40,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 40,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2020. - bez DPH
- s DPH
35 497,00 bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2021. - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Skutečně uhrazená cena za rok 2022. - bez DPH
- s DPH
41 653,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 214.13 KB 16.06.2020 07:44:17


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová SoD_Městská bytová správa spol. s r. o._Opravy a údržba budov_dílčí část 4 3.71 MB 25.05.2020 09:04:29


5. část - Dílčí část č. 5: Servis, údržba a opravy výtahů vč. nepřetržité havarijní služby

Název časti
Dílčí část č. 5: Servis, údržba a opravy výtahů vč. nepřetržité havarijní služby
Stav části
5
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
08.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Městská bytová správa, spol. s r.o. 63489953 Zařazen Česká republika Ne 350,00 bez DPH
- s DPH
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375 Zařazen Česká republika Ne 320,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375 320,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375 Skutečně uhrazená cena za rok 2020. - bez DPH
- s DPH
18 500,50 bez DPH
- s DPH
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375 Skutečně uhrazená cena za rok 2021. - bez DPH
- s DPH
18 270,00 bez DPH
- s DPH
VÝTAHY MIKESKA s.r.o. 29380375 Skutečně uhrazená cena za rok 2022. - bez DPH
- s DPH
78 758,00 bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 214.13 KB 16.06.2020 07:44:29


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rámcová SoD_VÝTAHY MIKESKA s. r. o._Opravy a údržba budov_dílčí část 5 4.85 MB 15.06.2020 13:05:24