Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000069
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.07.2020 09:56:31
Lhůta pro podání nabídek
20.08.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této zakázky je realizace díla pod názvem „Stavební úpravy kobek č. 6 a 7 v měnírně Kolejní“.
Předmětem stavebních úprav v části stavby měnírny Kolejní je zřízení místnosti serverovny a místnosti zázemí servisu pro její občasnou obsluhu, a to do dvou místností stávajících skladů náhradních dílů a elektromateriálů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8268/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 737.94 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.87 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 223.50 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 3 ZD – Rekapitulace ceny a soupis prací 103.11 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 4 ZD – Harmonogram realizace díla 84.66 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 5 ZD – Základní požadavky k zajištění BOZP 58.41 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 6 ZD – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.96 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 7 ZD - Projektová dokumentace 10.49 MB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 8 ZD – Seznam významných staveb 88.74 KB 30.07.2020 09:56:31
Příloha č. 9 ZD – Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 94.40 KB 30.07.2020 09:56:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data