Provádění servisních služeb v rámci systému AISYS
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění servisních služeb v rámci systému AISYS
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000071
Evidenční číslo VZ
Z2020-027453
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.08.2020 12:17:22
Lhůta pro podání nabídek
14.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem předmětu veřejné zakázky je zajistit optimální chod systému AISYS, a to za předpokladu aktivní a cílevědomé součinnosti Zadavatele i dodavatele, i vlastní snahy každé ze stran samostatně minimalizovat případné poruchy, závady a chyby provozu a užití systému AISYS. V zájmu dosažení účelu veřejné zakázky bude dodavatel provádět jak preventivní tak akutní servis na základě požadavku Zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8353/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.63 MB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 1 ZD_Kryci list nabidky 72.60 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 92.86 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných služeb 93.21 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 4 ZD_Návrh Servisní smlouvy 55.28 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 56.43 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 6 ZD_Rozsah preventivního servisu 59.16 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 7 ZD_Místa plnění 58.34 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 8 ZD_Vymezení obchodního tajemství posk. 56.92 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 9 ZD_Seznam vozidel 94.60 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 10 ZD_Ceník 56.65 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 11 ZD_Seznam poddodavatelu 72.11 KB 06.08.2020 12:17:22
Příloha č. 12 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci_final 96.87 KB 06.08.2020 12:17:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data