Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000007
Evidenční číslo VZ
S-SLE/15201/21
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.04.2021 14:37:12
Lhůta pro podání nabídek
21.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů – bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení – účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena komplexní regenerace 15 bytových domů na ulici 8. března č. p. 264/1, 271/2, 265/3, 272/4, 266/5, 273/6, 267/7, 274/8, 268/9, 275/10, 269/11, 276/12, 270/13, 277/14, 278/16. Jedná se celkem o 15 bytových domů s 68 bytovými jednotkami, z toho 11 dvoupodlažních bytových domů se čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 44 bytových jednotek). Dále pak 4 dvoupodlažní bytové domy, kdy na patře jsou také vždy dvě bytové jednotky a v prostoru půdy dvě půdní vestavby (celkem 24 bytových jednotek). Domy jsou vystavěny z cihelného zdiva tl. 450 mm, jsou celkově podsklepené s využitelným půdním prostorem, jsou zastřešeny valbovou střechou. V rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění, zdrojem tepla bude závěsný kondenzační kombinovaný kotel na plyn. V nedávné době byla v objektech provedena výměna oken za nová plastová, tato budou ponechána.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
55 913 060.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11821/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.07.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.50 KB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 472.71 KB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 1 172.32 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 2 161.19 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 3 164.54 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 4 171.49 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 5 167.97 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 6 166.03 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 7 167.87 MB 21.04.2021 14:37:12
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace část 8 102.95 MB 21.04.2021 14:37:13
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 5.40 MB 21.04.2021 14:37:13
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 21.04.2021 14:37:13
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče 46.50 KB 21.04.2021 14:37:13
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 508.69 KB 21.04.2021 14:37:13


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 667.67 KB 07.05.2021 12:37:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 344.81 KB 16.07.2021 08:08:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0082/21 38.32 MB 15.07.2021 12:11:27
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo INV/0082/21 31.72 MB 02.05.2022 06:35:34


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 307.29 KB 03.06.2021 12:53:15
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 323.79 KB 03.06.2021 12:54:12
Rozhodnutí zadavatele o námitkách a jeho oznámení 367.48 KB 28.06.2021 13:33:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen - bez DPH - s DPH
KP REVITAL s.r.o. 02632195 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTOZA s.r.o. 25873261 Vyřazen - bez DPH - s DPH
MH-STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen - bez DPH - s DPH
MIJO-STAV stavby s.r.o. 27833551 Zařazen - bez DPH - s DPH
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 Zařazen - bez DPH - s DPH
JAMI - stav, s.r.o. 27855627 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. 26874199 08/2021-04/2022 45 589 661,97 bez DPH
52 428 111,27 s DPH
- bez DPH
- s DPH