Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2021-016339
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.05.2021 22:01:36
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2021 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při úpravách povrchů kolejových vozidel včetně dodávek materiálů potřebných pro realizaci. Materiály potřebnými pro realizaci se rozumí zejména barvy, laky, tužidla, plniče, spotřební materiál a všechny další materiály potřebné pro realizaci prací v požadované kvalitě.
Předmětem Veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout vyplývá z této zadávací dokumentace nebo z návrhu Rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka rozdělena na 4 (čtyři) části, přičemž pro každou část bude až se 2 (dvěma) dodavateli, jejichž nabídky budou v příslušné části vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější postupem.
Rámcová smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou, a to 3 (tří) let od nabytí její účinnosti.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12269/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace - Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu 88.50 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 1a - Nabídkový list pro LAK I 14.23 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 1b - Nabídkový list pro LAK II 13.86 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 2 - Předpis ČD V98_25 397.76 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 3 - Příloha č.5 předpisu ČD V98_25 417.03 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 59.15 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 5 - Návrh rámcové dohody 381.12 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 6 - Elektronická komunikace 40.18 KB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 7 - Manuál vnějšího barevného řešení kolejových vozidel ČD 50.79 MB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 8 - Grafický manuál vozidel hnacích, nákladních a zvláštních přeprav ČD Cargo 6.48 MB 10.05.2021 22:01:36
Příloha č. 9 - Dohoda o mlčenlivosti 50.43 KB 10.05.2021 22:01:36


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zodpovězení dotazů k zadávací dokumentace 26.53 KB 14.05.2021 14:56:18


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 220.74 KB 02.06.2021 09:43:31


1. část - Část A) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PSO Přerov

Název časti
Část A) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PSO Přerov
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 388.20 KB 02.06.2021 09:44:36


2. část - Část B) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PSO Veselí nad Moravou

Název časti
Část B) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PSO Veselí nad Moravou
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 388.20 KB 02.06.2021 09:46:27


3. část - Část C) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PPO Olomouc

Název časti
Část C) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PPO Olomouc
Stav části
3
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 388.20 KB 02.06.2021 09:46:48


4. část - Část D) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PPO Valašské Meziříčí

Název časti
Část D) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PPO Valašské Meziříčí
Stav části
4
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 388.20 KB 02.06.2021 09:51:39