OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU ZNOJEMSKÉ BESEDY_TGM 22_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY V OBJEKTU ZNOJEMSKÉ BESEDY_TGM 22_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000011
Evidenční číslo VZ
VZMR/ZB/2/2021
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.05.2021 14:19:36
Lhůta pro podání nabídek
01.06.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava plynové kotelny v objektu Znojemské besedy na Masarykově náměstí 22, Znojmo včetně elektroinstalace. V případě potřeby je možné domluvit předem prohlídku kotelny s p. Motlem - tel: 731127780
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
849 295.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12457/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 18.97 KB 20.05.2021 14:19:36
čestné prohlášení čestné prohlášení 18.14 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace seznam 290.80 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace průvodní zpráva 70.14 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace souhrnná technická zpráva 69.96 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace situační výkres 238.18 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace technická zpráva 55.21 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace půdorys 1.NP 1.73 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace řez 1.08 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace technická zpráva 60.55 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace půdorys 1 NP, řezy 2.68 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace plynovod- technická zpráva 71.38 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace plynovod -řezy, půdorys 2.82 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace plynovod - rozvinutý řez 891.00 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vzduchotechnika - technická zpráva 65.50 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vzduchotechnika - výpočet spalinových cest 897.75 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vzduchotechnika - půdorys 163.87 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vzduchotechnika - řezy 1.85 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění - technická zpráva 95.99 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 2.36 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 2.51 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 1.61 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 1.85 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 1.69 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 2.17 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 1.33 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace vytápění 1.29 MB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace doplnění bourací práce 140.58 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace doplnění bourací práce 41.30 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace doplnění bourací práce 58.58 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace PD elektro 198.26 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace PD elektro 705.33 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace PD elektro 155.27 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace PD elektro 104.49 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace PD elektro 131.36 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace PD elektro 168.33 KB 20.05.2021 14:19:36
projektová dokumentace závazné stanovisko 2.15 MB 20.05.2021 14:19:36
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 11.60 KB 20.05.2021 14:19:36
harmonogram prací harmonogram prací 11.49 KB 20.05.2021 14:19:36
Položkový rozpočet položkový rozpočet 162.50 KB 20.05.2021 14:19:36
Položkový rozpočet položkový rozpočet elektro 47.00 KB 20.05.2021 14:19:36
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.08 KB 20.05.2021 14:19:36
výzva výzva k podání nabídky 314.66 KB 20.05.2021 14:19:36


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 12.25 MB 07.07.2021 06:34:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data