ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 8_OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PODLAH V JÍDELNĚ ŠKOLY_PŘEMYSLOVCŮ 8_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 8_OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU PODLAH V JÍDELNĚ ŠKOLY_PŘEMYSLOVCŮ 8_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000013
Evidenční číslo VZ
VZMR/ZSVAC/III/1/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.06.2021 10:16:34
Lhůta pro podání nabídek
15.06.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
sanace havarijního stavu kuchyně 1. PP, termín realizace od 7.7.2021 do 30.8.2021. Prohlídka na místě samém se uskuteční dne 11.6.2021 v 9.00 hod.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 005 588.30 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12776/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list krycí list nabídky 20.42 KB 08.06.2021 10:16:34
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.84 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace situace 117.11 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace půdorys 267.34 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace řez 64.98 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace ZTI - vodovod 158.23 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace ZTI - kanalizace 170.47 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace ústřední vytápění 120.25 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace Elektroinstalace 124.44 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace technická zpráva 144.77 KB 08.06.2021 10:16:34
projektová dokumentace fotopříloha 891.11 KB 08.06.2021 10:16:34
harmonogram prací závazný harmonogram prací 11.49 KB 08.06.2021 10:16:34
Položkový rozpočet položkový rozpočet 148.29 KB 08.06.2021 10:16:34
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.19 KB 08.06.2021 10:16:34
výzva výzva k podání nabídky 220.66 KB 08.06.2021 10:16:34
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.43 KB 08.06.2021 10:16:34


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 3.61 MB 28.06.2021 08:39:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data