SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000038
Evidenční číslo VZ
MUUB/34101/2021/ORM
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.08.2021 13:21:59
Lhůta pro podání nabídek
23.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Popis předmětu veřejné zakázky části A
Předmětem zakázky je zpracování nového Programu rozvoje města 2022+ v rámci projektu „SRUB
- Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010103, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Dodavatel je tak povinen respektovat a řídit se pravidly tohoto programu a dodržet obsah a rozsah Klíčové aktivity 4, což je právě Tvorba strategických dokumentů – Program rozvoje města Uherský Brod
2022+ (dále jen PRM).


Popis předmětu veřejné zakázky části B
Předmětem plnění je zpracování strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod včetně analytických prací a průzkumů na reprezentativním vzorku obyvatel.
Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem zakázky je zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod. Cílem zpracování plánu udržitelné mobility města Uherský Brod (dále jen „SUMP“) je komplexní řešení mobility ve městě ve vazbě na potřeby obyvatel města, návštěvníků a podnikatelské sféry. Tvorba plánu udržitelné mobility města Uherský Brod bude probíhat v souladu s metodikou SUMP 2.0. Práce bude rozdělena celkem na 4 části, které budou dále členěny na další aktivity.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 516 666.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13751/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva - část A 593.60 KB 03.08.2021 13:21:59
Výzva - část B 592.70 KB 03.08.2021 13:21:59
Zadávací dokumentace - část A 2.61 MB 03.08.2021 13:21:59
Zadávací dokumentace - část B 3.89 MB 03.08.2021 13:21:59
Vysvětlení ZD č. 1 4.10 MB 05.08.2021 13:24:10
Vysvětlení ZD č. 2 424.21 KB 13.08.2021 09:51:35


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru - část A 431.37 KB 08.10.2021 10:23:18
Oznámení o výběru - část B 428.21 KB 08.10.2021 10:23:35


1. část - Část A - Program rozvoje města Uherský Brod 2022+

Název časti
Část A - Program rozvoje města Uherský Brod 2022+
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Část B - Plán udržitelné městské mobility

Název časti
Část B - Plán udržitelné městské mobility
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty