Servisní podpora a údržba telefonního systému
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Servisní podpora a údržba telefonního systému
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000054
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.08.2021 13:14:00
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a údržba telefonního systému objednatele. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu servisní smlouvy (dále také jen „smlouvy“) této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a jejích přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13930/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.10.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 859.15 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.19 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 2 ZD - Návrh Servisní smlouvy 49.61 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 3 ZD - Specifikace telefonního systému 49.61 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.77 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných zakázek 20.21 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.18 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 7 ZD - Seznam prioritních telefonních klapek 16.67 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 8 ZD - Vymezení obchodního tajemství poskytovatele 46.50 KB 11.08.2021 13:14:00
Příloha č. 9 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.07 KB 11.08.2021 13:14:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18037543 48.34 KB 18.10.2021 12:33:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. 00575810 Zařazen 554 400,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. 00575810 rok 2021 554 400,00 bez DPH
- s DPH
15 642,15 bez DPH
18 927,00 s DPH