Oděvy a oděvní součásti 2022 - 2025
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oděvy a oděvní součásti 2022 - 2025
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000061
Evidenční číslo VZ
Z2021-032087
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.09.2021 13:09:47
Lhůta pro podání nabídek
29.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) dodávky oděvů a oděvních součástí stejnokrojového vybavení zaměstnanců Zadavatele v předpokládaném množství a provedení dle specifikace předmětu plnění stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci;
b) provozování výdejen oděvů včetně veškerých nákladů za příjem, uskladnění, výdej zboží a nákladů na personální obsazení;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory;
d) předložení vzorků v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
13 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14327/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.02.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.34 MB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 1 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 91.73 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 60.15 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 3 ZD_Ceník 43.59 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 4 ZD_Technická výrobní dokumentace 18.90 MB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 5 ZD_Skladová zásoba 35.55 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 6 ZD_Seznam oprávněných osob kupujícího_fn 86.64 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 7 ZD_Krycí list nabídky 92.34 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 8 ZD_Seznam významných dodávek 89.64 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení o náhradním plnění 37.99 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 10 ZD _Vzorky oděvů a oděvních součástí 11.56 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 11 ZD_ Kontrolní dodávka 84.84 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 12 ZD_Seznam poddodavatelů 88.70 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 13 ZD_Vymezení obchodního tajemství 97.14 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 14 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 31.40 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 15 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.83 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 16 ZD_Hodnotící kritéria kvality_FN 13.82 KB 06.09.2021 13:09:47
Příloha č. 17 ZD_Požadavky na el. komunikaci 91.80 KB 06.09.2021 13:09:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 654.01 KB 24.09.2021 11:48:48
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 746.88 KB 12.10.2021 16:32:43
DI 2_ZD_211012_podpis 1.34 MB 12.10.2021 16:33:30
DI 2_Příloha č. 10 ZD_Vzorky oděvů 11.38 KB 12.10.2021 16:33:49


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 708.10 KB 09.03.2022 08:56:57


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19452631 64.04 KB 23.02.2022 16:11:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data