Systém stavění vlakové cesty
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Systém stavění vlakové cesty
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000065
Evidenční číslo VZ
Z2021-033539
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.09.2021 14:04:17
Lhůta pro podání nabídek
30.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace, realizaci inženýrské činnosti, zajištění veškerých správních rozhodnutí, povolení a souhlasů pro realizaci a provoz Díla, jakož i provedení veškerých dalších činností a úkonů, které jsou pro realizaci Díla a jeho provoz vyžadovány. Předmětem plnění veřejné zakázky je i provádění servisních služeb s cílem zajištění řádného provozu Díla. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. David Kučera
zakazka.dpo@cerhahempel.cz
+420 221111711
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14561/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. David Kučera
zakazka.dpo@cerhahempel.cz
+420 221111711
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 606.63 KB 17.09.2021 14:04:17
Přílohy ZD 7.69 MB 17.09.2021 14:04:17


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna ZD č. 1 - Prodloužení lhůty pro podání nabídek 94.51 KB 18.10.2021 10:23:23
Vysvětlení ZD č. 1 169.04 KB 21.10.2021 14:01:11
Změna ZD č. 2 139.60 KB 21.10.2021 14:02:08
Změna ZD č. 2 - Příloha 188.43 KB 21.10.2021 14:03:08
Vysvětlení ZD č. 2 155.27 KB 22.11.2021 15:22:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data