Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000067
Evidenční číslo VZ
Z2021-034367
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.09.2021 13:04:58
Lhůta pro podání nabídek
15.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník“, který je specifikován dokumentací pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypracované společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14676/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.61 MB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 84.52 KB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 86.52 KB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 86.56 KB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 694.41 KB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 8.01 MB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 86.47 KB 24.09.2021 13:04:58
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 87.47 KB 24.09.2021 13:04:59
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 82.94 KB 24.09.2021 13:04:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 689.09 KB 11.10.2021 16:44:32
příloha č. 1 SoD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloh k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2 217.78 KB 11.10.2021 16:46:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 837.38 KB 31.01.2022 13:44:36


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv 61.33 KB 12.01.2022 17:12:22
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19980663 48.01 KB 13.04.2022 10:53:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELTODO, a.s. 45274517 Zařazen - bez DPH - s DPH
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 Zařazen - bez DPH - s DPH
ČEZ Energetické služby, s.r.o. 27804721 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELTODO, a.s. 45274517 2022 2 054 160,86 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH