DODÁVKA POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA ČESKÁ LÍPA, LIBEREC, RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, NOVÁ VES, FRÝDLANT A TURNOV
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA POHONNÝCH HMOT – STŘEDISKA ČESKÁ LÍPA, LIBEREC, RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, NOVÁ VES, FRÝDLANT A TURNOV
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000021
Evidenční číslo VZ
Z21015
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.11.2021 09:43:10
Lhůta pro podání nabídek
17.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty – motorovou naftu a arktickou naftu – do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 264 54 807
DIČ: CZ26454807
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Mgr. Josefem Hlavičkou, partnerem a advokátem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15485/summary
Kontaktní údaje
JUDr. Csaba Csorba
Telefon: 731539270
E-mail: csaba.csorba@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 936.10 KB 04.11.2021 09:43:10
Zadávací dokumentace 147.37 KB 04.11.2021 09:43:10
Příloha č. 1 - Smlouva o poskytování dodávek 204.50 KB 04.11.2021 09:43:10
Příloha č. 2 - Tabulka dodávek k ocenění 10.11 KB 04.11.2021 09:43:10
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelského plnění 123.93 KB 04.11.2021 09:43:10
Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení 128.52 KB 04.11.2021 09:43:10
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 41.51 KB 04.11.2021 09:43:10
Příloha smlouvy č. 1 - část 1 3.34 MB 04.11.2021 09:43:10
Příloha smlouvy č. 1 - část 2 1.12 MB 04.11.2021 09:43:10


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 128.47 KB 16.11.2021 11:47:59
Tabulka dodávek k ocenění - aktualizovaná 10.19 KB 16.11.2021 11:49:38
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 127.33 KB 22.11.2021 10:12:11
Tabulka dodávek k ocenění - aktualizovaná II 10.18 KB 22.11.2021 10:13:28


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 163.83 KB 31.03.2022 10:43:01


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 277.47 KB 31.03.2022 10:47:02
Smlouva - přílohy 1 a 2 120.03 KB 31.03.2022 10:47:23
Smlouva - příloha c 1 část 1 3.34 MB 31.03.2022 10:48:03
Smlouva - příloha c 1 část 2 1.12 MB 31.03.2022 10:48:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KM-PRONA, a.s. 25479733 Zařazen Česká republika Ne 26,67 bez DPH
- s DPH
ARMEX Oil s.r.o. 25403460 Zařazen Česká republika Ne 26,99 bez DPH
- s DPH
ČEPRO, a.s. 60193531 Zařazen Česká republika Ne 27,39 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM-PRONA, a.s. 25479733