Rekonstrukce SZ Výškovice
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce SZ Výškovice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000008
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.02.2022 13:40:53
Lhůta pro podání nabídek
10.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce SZ Výškovice“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání společného povolení (DSP + DPS) vypracované společností R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, arch. č. 020920.

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17467/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 897.32 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.04 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 222.95 KB 02.02.2022 13:40:53
příloha č. 3 - Rekapitulace ceny a oceněný soupis prací 340.04 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 4 - Harmonogram realizace díla 83.36 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 5 - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.28 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 6 - Podmínky pro provádění díla 97.01 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 7 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.48 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 8 - Pravidla sociální odpovědnosti 30.80 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 9 - Seznam referenčních zakázek 84.13 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 10 - Projektová dokumentace 23.18 MB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 11 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.97 KB 02.02.2022 13:40:53
Příloha č. 12 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.86 KB 02.02.2022 13:40:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 352.89 KB 04.02.2022 09:00:23
PD - MaR_Elektroinstalace Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 8.12 MB 04.02.2022 09:01:32
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 359.00 KB 15.02.2022 15:52:19
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vč. příloh 2.13 MB 24.02.2022 12:14:18


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20434879 49.51 KB 24.05.2022 12:00:09
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22998557 61.29 KB 09.01.2023 10:29:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MORYS s.r.o. 42864771 Zařazen Česká republika Ne 5 991 426,65 bez DPH
- s DPH
MŽT Stavitelství, a.s. 27762157 Zařazen Česká republika Ne 3 921 904,00 bez DPH
- s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne 4 138 017,18 bez DPH
- s DPH
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen Česká republika Ne 6 017 244,73 bez DPH
- s DPH
EUROprojekt build and technology s.r.o. 26843226 Zařazen Česká republika Ne 3 583 016,14 bez DPH
- s DPH
T2 STAVBY s.r.o. 07590113 Zařazen Česká republika Ne 4 086 794,16 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EUROprojekt build and technology s.r.o. 26843226 2022 2 936 312,19 bez DPH
- s DPH
2 618 645,42 bez DPH
- s DPH