Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2022-020434
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.03.2022 10:36:08
Lhůta pro podání nabídek
24.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o rozšíření komunikace o přímý/levý odbočovací pruh na křižovatce s ulicí Nerudova, rekonstrukci místní komunikace, chodníků a parkovacích stání v délce 183,69 m. Stavba se nachází ve středu města Kyjova.
Dále je součástí předmětu veřejné zakázky rekonstrukce stávajícího osvětlení a osvětlení přechodů pro chodce. Řešena je kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna stávajících stožárů, svítidel, kabelových rozvodů + doplnění o nové stožáry, svítidla a osvětlení přechodu pro chodce. Celková délka řešených částí veřejného osvětlení je 235 m.
Stávající světelné signalizační zařízení na křižovatce ulic Nerudova a Riegrova bude doplněno o nový stožár, kabelové rozvody a nová návěstidla.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18308/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a ZD Kyjov MK ul. Svatoborská, Riegrova 97.31 KB 03.03.2022 10:36:08
Příloha č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo 185.50 KB 03.03.2022 10:36:08
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace 5.16 MB 03.03.2022 10:36:08
Příloha č. 3 - Výkaz výměr 202.78 KB 03.03.2022 10:36:08
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 72.51 KB 03.03.2022 10:36:08
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 200.61 KB 03.03.2022 10:36:08


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova 286.62 KB 21.04.2022 13:28:12
Posouzení splnění podmínek účasti dodavatele v zadávacím řízení a vyhodnocení nabídek - Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova 780.68 KB 21.04.2022 13:29:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova 317.52 KB 25.05.2022 13:32:20


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - STRABAG a.s. 1.68 MB 24.05.2022 13:11:48
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova 1.23 MB 26.09.2022 09:10:16


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace "Kyjov - MK ul. Svatoborská, Riegrova" 533.85 KB 07.03.2022 13:29:31
Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 1 - PD SO 03 1.48 MB 07.03.2022 13:30:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne 8 450 069,62 bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 8 379 240,48 bez DPH
- s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne 8 949 994,24 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG a.s. 60838744 8 379 240,48 bez DPH
10 138 880,98 s DPH
- bez DPH
- s DPH