PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000018
Evidenční číslo VZ
Z2022-011267
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.03.2022 12:13:48
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení rozdělené na jednotlivé stavební objekty, následné zpracování dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci jednotlivých stavebních objektů, vycházející ze zpracované studie „Příměstský les Bažantnice Hodonín“, která je schváleným koncepčním podkladem města. Revitalizací původního hospodářského lesa vznikne příměstský les vytvářející prostředí pro formy pasivního a aktivního odpočinku s kompatibilitou rekreace a ochrany přírody. Současně bude území lesa tvořit propojení městské zeleně s Národní přírodní památkou Hodonínská Dúbrava. Dotčené území příměstského lesa o ploše cca 64 ha bude rozděleno na stavební objekty, které jsou navzájem propojeny. Podrobný popis a rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován přílohou č. 1 ZD - Dokumentace předmětu VZ.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10758/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE 408.05 KB 30.03.2022 12:13:48
Příloha č. 1_DOKUMENTACE PŘEDMĚTU VZ 39.83 MB 30.03.2022 12:13:48
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 68.08 KB 30.03.2022 12:13:48
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 23.33 KB 30.03.2022 12:13:48
Příloha č. 4_SEZNAM ZAKÁZEK PRO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 23.44 KB 30.03.2022 12:13:48
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 30.03.2022 12:13:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE 185.66 KB 03.06.2022 13:10:40
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE 175.90 KB 03.06.2022 13:10:52
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE_@ 165.42 KB 03.06.2022 13:11:03
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE 218.95 KB 25.07.2022 08:55:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Atelier per partes s.r.o. (IČO 06968368, CZ)_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE 3.81 MB 21.07.2022 16:05:07
Dodatek č. 1 k SoD_Atelier per partes s.r.o. (IČO 06968368, CZ)_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE 684.08 KB 08.04.2024 07:50:07


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN_2022 176.31 KB 03.03.2023 13:34:21
Skutečně uhrazená cena_PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN_2023 177.59 KB 20.03.2024 09:52:06


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Atelier per partes s.r.o. 06968368 Zařazen Česká republika Ne 6 948 000,00 bez DPH
8 407 080,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Atelier per partes s.r.o. 06968368 6 948 000,00 bez DPH
8 407 080,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Atelier per partes s.r.o. 06968368 Skutečně uhrazená cena od začátku plnění do 12/2022. - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
Atelier per partes s.r.o. 06968368 Skutečně uhrazená cena od 01/2023 do 12/2023. - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH