Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000002
Evidenční číslo VZ
01.2022/Z2022-029383
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2022 16:44:38
Lhůta pro podání nabídek
03.05.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Úprava stávající autobusové stanice doplněním o parkoviště OA, se třemi zastávkami autobusu a odstavným prostorem pro čekající autobusy, úprava přilehlého autobusového zálivu podél průjezdního úseku silnice.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/19002/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
23.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 671.37 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 1 - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 53.00 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 53.00 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.03 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 4 - Výkaz výměr (závazný dokument) 467.05 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument) 200.00 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace (závazný dokument) 78.23 MB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 7 - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 8 - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.96 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 9 - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 59.00 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 10 - Podmínky elektronické aukce (závazný dokument) 356.03 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 11 - Popis aukčního prostředí (závazný dokument) 183.37 KB 11.04.2022 16:44:38
Příloha č. 12 – Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 389.79 KB 11.04.2022 16:44:38


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 382.17 KB 15.08.2022 14:52:18


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 47.54 KB 02.07.2022 01:09:22
MV - registr smluv - smlouva 47.94 KB 18.07.2022 12:31:17
MV - registr smluv - dodatek č. 01 47.52 KB 15.12.2022 14:25:47


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 742.46 KB 26.04.2022 15:26:30
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 849.52 KB 27.04.2022 15:54:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 7 240 000,00 bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 7 248 250,00 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 7 670 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2022 5 947 859,16 bez DPH
7 196 909,58 s DPH
5 947 859,16 bez DPH
7 196 909,58 s DPH