Dodávka kontejnerového zařízení s výdejním systémem kapalin do ostřikovačů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka kontejnerového zařízení s výdejním systémem kapalin do ostřikovačů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000045
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.05.2022 14:16:55
Lhůta pro podání nabídek
15.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového technologického zařízení vč. napojení na software čerpací stanice ve vlastnictví zadavatele zahrnující:
a) dodávku kontejnerového zařízení s výdejním systémem kapalin do ostřikovačů dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
b) zajištění montáže (kotvení předmětu plnění), instalace a zprovoznění předmětu plnění (včetně kalibrace);
c) zajištění integrace kontejnerového zařízení s výdejním systémem kapalin do systému autorizačních stojanů T3 a T4 plnící stanice CNG dle obchodních podmínek uvedených v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
d) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
e) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24225/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.08.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.07 MB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.56 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 54.92 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 52.85 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 4 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.52 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 5 ZD_Vymezení obchodního tajemství 98.56 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 30.56 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 7 ZD_Seznam významných zakázek 38.46 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.61 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 92.95 KB 26.05.2022 14:16:55
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 92.48 KB 26.05.2022 14:16:55


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21440963 63.35 KB 29.08.2022 14:12:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Adast Engineering, s.r.o. 29307228 Zařazen Česká republika Ne 670 000,00 bez DPH
- s DPH
FlowMont s.r.o. 24783722 Zařazen Česká republika Ne 587 510,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FlowMont s.r.o. 24783722 587 510,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH