Rekonstrukce montážních kanálů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce montážních kanálů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000048
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.06.2022 11:17:20
Lhůta pro podání nabídek
28.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce montážních kanálů“ v Hale I a III v Areálu trolejbusy Ostrava, v rozsahu a členění podle projektové dokumentace pod názvem „Montážní kanály v areálech DPO III, Areál trolejbusy Ostrava, Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4341-T080.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/25022/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.07.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 946.75 KB 07.06.2022 11:17:20
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.03 KB 07.06.2022 11:17:20
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 689.40 KB 07.06.2022 11:17:20
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 41.26 MB 07.06.2022 11:17:20
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 84.92 KB 07.06.2022 11:17:20
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů včetně prohlášení k sankcím 96.90 KB 07.06.2022 11:17:20
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.93 KB 07.06.2022 11:17:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data