Stěhování kanceláří Laso a Dlouhá
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stěhování kanceláří Laso a Dlouhá
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000057
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.07.2022 12:50:17
Lhůta pro podání nabídek
09.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem VZ je zajištění přestěhování osobních spisů, IT techniky a nábytku zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. z objektu Laso, Masarykovo nám. 15, Ostrava, objektu areálu Vítkovická, ul. Vítkovická 3133/5, Ostrava, objektu Dlouhá, ul. Dlouhá 3355/6, Ostrava a objektu areálu dílny Martinov, ul. Martinovská, Ostrava (archív) do určených objektů zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s.. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou specifikovány v Příloze č. 2 ZD - Návrh - Smlouva o poskytnutí stěhovacích služeb a jejich přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28773/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení - zákl. způs. 22.08 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 2 ZD - Návrh - Smlouva o poskytování stěhovacích služeb 223.95 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.09 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 98.77 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 5 ZD - Hamonogram 12.57 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 6 ZD - Soupis stěhovaného nábytku 11.10 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 7 ZD - Mapy návozů a odvozů 5.80 MB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 8 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 30.79 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 9 ZD - Vzor čestného prohlášení k neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.13 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 89.99 KB 19.07.2022 12:50:17
Příloha č. 11 ZD - Seznam významných stěhovacích služeb 85.34 KB 19.07.2022 12:50:17
Zadávací dokumentace 755.20 KB 19.07.2022 12:50:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data