Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická II.
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000062
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.08.2022 10:23:23
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací pod názvem „Realizace protihlukových opatření na ul. Výškovická“. Délka úseku je 440 m dvojkolejně. Rozsah prací je stanoven zadavatelským soupisem prací, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. Jedná se o udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29458/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 815.49 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.46 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.50 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.14 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 86.06 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 5 ZD Smlouva o dílo 215.24 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 6 ZD Zadavatelský soupis prací 11.58 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 7 ZD Harmonogram výstavby 98.29 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 101.64 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 9 ZD Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele 105.42 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 10 ZD Vzorový výkres 244.41 KB 04.08.2022 10:23:23
Příloha č. 11 ZD Pravidla socialni odpovednosti 30.72 KB 04.08.2022 10:23:23


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 393.33 KB 12.08.2022 10:31:26


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21765797 48.67 KB 29.09.2022 12:42:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
GELPO s.r.o. 29370035 Zařazen - bez DPH - s DPH
REGUTEC a.s. 05613345 Zařazen - bez DPH - s DPH
STRABAG Rail a.s. 25429949 Zařazen - bez DPH - s DPH
INTERTECH PLUS s.r.o. 25597612 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STRABAG Rail a.s. 25429949 1 696 279,30 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH