ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000038
Evidenční číslo VZ
Z2022-031836
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.08.2022 10:31:28
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 6 stávajících objektů školních pavilonů náležících k Základní škole U Červených domků. Stavební úpravy spočívají v dodatečném zateplení fasády modrého pavilonu, červeného pavilonu, zeleného pavilonu a pavilonu s tělocvičnou včetně řešení větrání a chlazení se související elektroinstalací všech pavilonů školy (zahrnující rovněž pavilon ředitelství s jídelnou a žlutý pavilon).

Členění stavby na stavební objekty: SO.01 – Ředitelství, jídelna; SO.02 – Žlutý pavilon; SO.03 – Modrý pavilon; SO.04 – Červený pavilon; SO.05 – Zelený pavilon; SO.06 – Tělocvična
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29656/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ u ČD 415.40 KB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 24.78 MB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 2.01 MB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 240.00 KB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 4 ZD_ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ 110.38 KB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 53.20 KB 09.08.2022 10:31:28
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 09.08.2022 10:31:28


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 233.59 KB 17.08.2022 14:14:04
Příloha č. 1 DI č. 1_SMLOUVA O DÍLO 236.50 KB 17.08.2022 14:14:43
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 232.99 KB 23.08.2022 09:54:04
Příloha č. 1 DI č. 2_SMLOUVA O DÍLO 237.50 KB 23.08.2022 09:54:22
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 269.60 KB 31.08.2022 10:22:30


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČD 178.62 KB 27.09.2022 09:39:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data