Dodávka LCD obrazovek - videostěna
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka LCD obrazovek - videostěna
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000072
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.09.2022 08:27:04
Lhůta pro podání nabídek
19.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění LCD videostěny a nezbytného řídícího HW pro prezentaci informací DPO ve formě webové stránky, ale také spotů v zákaznickém centru v sídle společnosti, a to v technickém provedení a s výbavou vymezenou v Příloze č. 2 ZD Návrhu Kupní smlouvy a jejich přílohách, zejména pak v příloze č. 1 Návrhu Kupní smlouvy (Příloha č. 3 ZD) - Technická specifikace zboží. Zboží bude nové, nepoužité.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30814/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 760.41 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení k základní kvalifikaci 22.12 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 50.17 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace zboží 30.05 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 59.20 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.95 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 6 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 28.78 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 7 ZD - Vzor akceptačního protokolu 60.10 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 8 ZD - Vzor ČP ke střetu zájmů a sankcím 94.36 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 9 ZD - Vzor Seznamu významných dodávek 40.50 KB 02.09.2022 08:27:04
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.99 KB 02.09.2022 08:27:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data