Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2023
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000010
Evidenční číslo VZ
Z2023-005205
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.02.2023 09:18:48
Lhůta pro podání nabídek
06.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „Kolejové konstrukce pro opravy a modernizaci tramvajových tratí 2023“ je rozdělen na dvě (2) samostatné části.
Předmětem jednotlivých části je dodávka kolejových konstrukcí dle Technických specifikací pro části 1 a 2.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37599/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.72 MB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 1 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 1 45.31 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace_část 1 447.14 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 3 ZD_Spec. kol. kontr. - geometrické uspořádání - výměny_část 1 216.40 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 4 ZD_Spec. kol. kontr. - geometrické uspořádání - KK K25_část 1 227.73 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 5 ZD_Ceník_část 1_2023 85.63 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 6 ZD_Krycí list_část 1 91.54 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 1 91.32 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 8 ZD_Technické vlastnosti_část 1_fn 70.62 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 9 ZD_Návrh Kupní smlouvy_část 2 43.84 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 10 ZD_Technická specifikace_část 2 677.40 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 11 ZD_Ceník_část 2 85.30 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 12 ZD_Krycí list_část 2 (1) 91.19 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 13 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti_část 2 91.36 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 14 ZD_Technické vlastnosti_část 2_fn 70.90 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 15 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 56.71 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 16 ZD_Vymezení obchodního tajemství 33.95 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 17 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 28.73 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 18 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů - kopie 92.83 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 19 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE - kopie 93.08 KB 02.02.2023 09:18:48
Příloha č. 20 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 93.47 KB 02.02.2023 09:18:48


1. část - Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2023 - Část 1

Název časti
Kolejové kontrukce pro opravy tramvajových tratí 2023 - Část 1
Stav části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Kolejové kontrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2023 - Část 2

Název časti
Kolejové kontrukce pro modernizaci tramvajových tratí 2023 - Část 2
Stav části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty