Servisní podpora a údržba softwaru midPoint
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Servisní podpora a údržba softwaru midPoint
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000023
Evidenční číslo VZ
NR-07-23-PŘ-Ku
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.03.2023 08:35:51
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Servisní podpora a údržba softwaru midPoint“ je servisní podpora a údržba informačního systému midPoint.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Servisní smlouvy (dále též jen „smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38890/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
16.05.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 829.85 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.49 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 2 ZD - Návrh Servisní smlouvy 65.12 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 55.82 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 4 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 28.13 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných zakázek 21.12 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 93.85 KB 08.03.2023 08:35:51
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 104.47 KB 08.03.2023 08:35:51


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 860.99 KB 21.03.2023 15:59:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data