Dopravní opatření na ulici Dolní
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Dopravní opatření na ulici Dolní
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2023-035705
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.03.2023 16:48:02
Lhůta pro podání nabídek
04.05.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební úpravy stávající místní komunikace a uličního profilu ulice Dolní v délce cca 330 m a šířce vozovky 6 m – od úpravy světelné křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše, přes úpravu křižovatek s ulicí Horovou a ulicí U Rybníka, až po křižovatku ulice J. E. Purkyně, včetně nového řešení chodníků, veřejného osvětlení, 2 autobusových zastávek, parkovacích stání a parkoviště U Rybníka. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
18 209 397.53 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39387/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.07.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 700.78 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.00 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 54.00 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.14 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 4 ZD – Výkaz výměr (závazný dokument) 403.50 KB 27.03.2023 16:48:02
Přílohač. 5 ZD - Smlouva dílo (závazný dokument) 64.53 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) - 1. část 138.45 MB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) - 2. část 200.00 MB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) - 3. část 200.00 MB 27.03.2023 17:12:23
Verze 1 200.00 MB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) - 4. část 74.03 MB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 8 ZD – Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.97 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 60.00 KB 27.03.2023 16:48:02
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 402.43 KB 27.03.2023 16:48:02


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 305.62 KB 10.08.2023 15:12:22


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 42.06 KB 27.07.2023 15:39:37
MV - registr smluv - dodatek č. 01 41.70 KB 06.02.2024 12:11:12
MV - registr smluv - dodatek č. 02 55.39 KB 13.03.2024 11:27:15
MV - registr smluv - dodatek č. 03 41.74 KB 19.06.2024 14:04:12


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 1.57 MB 03.04.2023 15:59:26
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 1.01 MB 11.04.2023 14:04:42
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 03 2.09 MB 14.04.2023 15:01:18
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04 460.63 KB 24.04.2023 09:54:25
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 05 463.32 KB 27.04.2023 16:00:58
Protokol otevírání obálek 332.42 KB 10.05.2023 10:20:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 11 842 629,24 bez DPH
- s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Vyřazen Česká republika Ne 17 190 000,00 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 12 855 640,54 bez DPH
- s DPH
BERGER BOHEMIA a.s. 45357269 Vyřazen Česká republika Ne 13 486 031,50 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2023 13 181 439,81 bez DPH
15 949 542,17 s DPH
9 243 227,73 bez DPH
11 184 305,56 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 2024 14 124 289,26 bez DPH
17 090 390,00 s DPH
4 881 061,52 bez DPH
5 906 084,45 s DPH