Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000012
Evidenční číslo VZ
Z2023- 014130
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.04.2023 08:41:19
Lhůta pro podání nabídek
15.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Část A) Pojištění nemovitého a movitého majetku Nemocnice s poliklinikou Česká lípa.

Podmínky a rozsah pojištění (zejména požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy pojištění), jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou blíže vymezeny ve specifikaci předmětu plnění – textová část a ve specifikaci předmětu plnění – tabulková část (Příloha č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace).

Část B) Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb.

Podmínky a rozsah pojištění ve specifikaci předmětu plnění a ve specifikaci předmětu plnění – tabulková část (Příloha č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
25 160 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40060/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 419.98 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.1 - Specifikace pojištění - textová část 82.10 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.2A - Specifikace předmětu plnění (ČÁST A) 35.62 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.2A - Specifikace předmětu plnění (ČÁST A) 21.43 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.3 - Celková rekapitulace pojistného 20.00 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.4 - Zpráva o rizicích 1.01 MB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 46.83 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.6 - Přehled evidovaných případů 18.91 KB 14.04.2023 08:41:19
Příloha č.7 - Vzor čestného prohlášení 42.50 KB 14.04.2023 08:41:19


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_část A 324.03 KB 15.08.2023 15:11:49
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_část B 323.30 KB 15.08.2023 15:12:06


1. část - Část A - Pojištění nemovitého a movitého majetku

Název časti
Část A - Pojištění nemovitého a movitého majetku
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
21.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Pojišťovna VZP, a.s. 27116913 Zařazen Česká republika Ano 14 880 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pojišťovna VZP, a.s. 27116913

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - ČÁST A 226.47 KB 02.08.2023 15:05:49


2. část - Část B - Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu provozovatele zdravotních služeb

Název časti
Část B - Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu provozovatele zdravotních služeb
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
21.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Pojišťovna VZP, a.s. 27116913 Zařazen Česká republika Ano 5 172 848,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pojišťovna VZP, a.s. 27116913

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - ČÁST B 229.51 KB 02.08.2023 15:06:49