Areál trolejbusy Ostrava – Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál trolejbusy Ostrava – Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000030
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.04.2023 14:55:24
Lhůta pro podání nabídek
04.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál trolejbusy Ostrava - Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1“. Jedná se o přeložky a úpravy trolejbusového trolejového vedení z důvodu výstavby nových trakčních stožárů, položení nových kabelových tras trakčních kabelů a osazení nových trakčních kabelových skříní u zadního vjezdu do Areálu trolejbusy Ostrava, na základě projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy, SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO – Etapa 1“ vypracované společností MR Design CZ, s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40159/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1,005.56 KB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.74 KB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 629.32 KB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 4.64 MB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 84.55 KB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 5 - Čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.67 KB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 6 - Seznam odborných osob 90.26 KB 12.04.2023 14:55:24
Příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.91 KB 12.04.2023 14:55:24


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24768439 43.74 KB 16.06.2023 12:19:36
Uzavřený dodatek_D01 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26188239 42.46 KB 24.10.2023 08:27:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 Zařazen Česká republika Ne 10 180 025,50 bez DPH
12 317 830,86 s DPH
Elektrizace železnic Praha a.s. 47115921 Zařazen Česká republika Ne 12 504 784,03 bez DPH
15 130 788,68 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hroší stavby Morava a.s. 28597460 2023 10 558 813,94 bez DPH
12 776 164,87 s DPH
10 558 813,94 bez DPH
12 776 164,87 s DPH