Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce budovy Vzdělávacího centra DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000035
Evidenční číslo VZ
Z2023-017967
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.05.2023 07:02:38
Lhůta pro podání nabídek
21.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce administrativní budovy a přístavby objektu v Areálu trolejbusy Ostrava. Součástí je výstavba chodníku, komunikace a parkovacího stání, vč. rekonstrukce zpevněných ploch v Areálu trolejbusy Ostrava, přeložek a rozvodů inženýrských sítí.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
259 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40842/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 584.33 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace část 1 (rozděleno z důvodu velikosti souboru) 346.12 MB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace část 2 (rozděleno z důvodu velikosti souboru) 153.22 MB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 2 - Výkaz výměr (k ocenění) 2.93 MB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 245.53 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 4 - Vzor krycího listu nabídky 84.94 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 5 - Vzor seznamu poddodavatelů 84.74 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 86.52 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 7 - Vzor seznamu významných stavebních prací 94.42 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 8 - Vzor seznamu techniků (technických útvarů) 100.52 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 9 - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.08 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 10 - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.71 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 11 - Vymezení obchodního tajemství 97.78 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 12 - Čestné prohlášení ke střetu zájmů a mezinárodním sankcím 89.34 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 13 - Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby 89.12 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 14 - Vzor pro zpracování finančního harmonogramu 86.59 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 15 - Požadavky a podmínky pro realizaci díla v Areálu trolejbusy Ostrava 95.23 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 16 - Pravidla sociální odpovědnosti 32.27 KB 02.05.2023 07:02:38
Příloha č. 17 - Podmínky elektronické aukce 26.43 KB 02.05.2023 07:02:38


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a doplnění ZD č. 1 535.73 KB 10.05.2023 15:10:57
Příloha vysvětlení a doplnění ZD č. 1 PD Objektu PS 1 Optimalizace výměníkové stanice 3.26 MB 10.05.2023 15:12:42
Příloha vysvětlení a doplnění ZD č. 1 PD SO DK-1 Dešťová kanalizace 4.35 MB 10.05.2023 15:13:26
Příloha vysvětlení a doplnění ZD č. 1 Aktualizovaná Příloha č. 2 ZD – Výkaz výměr (k ocenění) 2.94 MB 10.05.2023 15:14:24
Příloha vysvětlení a doplnění ZD č. 1 Specifikace kuchyňských linek 1.04 MB 10.05.2023 15:15:02
Vysvětlení a doplnění ZD č. 2 vč. příloh 4.28 MB 16.05.2023 15:12:29
Vysvětlení a doplnění ZD č. 3 vč. příloh 2.77 MB 18.05.2023 14:56:01
Vysvětlení a doplnění ZD č. 4 vč. přílohy 2.24 MB 22.05.2023 09:00:38
Vysvětlení a doplnění ZD č. 5 310.96 KB 26.05.2023 16:54:12
Přílohy Vysvětlení a doplnění ZD č. 5 4.88 MB 26.05.2023 16:56:20
Vysvětlení a doplnění ZD č. 6 816.29 KB 30.05.2023 19:43:20
Přílohy Vysvětlení a doplnění ZD č. 6 4.75 MB 30.05.2023 19:46:50
Vysvětlení a doplnění ZD č. 7 428.32 KB 02.06.2023 15:24:15
Přílohy Vysvětlení a doplnění ZD č. 7 2.29 MB 02.06.2023 15:25:45
Vysvětlení a doplnění ZD č. 8 684.26 KB 07.06.2023 20:46:02
Přílohy Vysvětlení a doplnění ZD č. 8 2.88 MB 07.06.2023 20:47:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data