Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000016
Evidenční číslo VZ
CC/ZPŘ/NemČL4/23
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.05.2023 19:33:07
Lhůta pro podání nabídek
31.07.2023 11:00:00
Stručný popis předmětu
!!! Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek pouze pro Část 1, a to do 31.7.2023 do 11:00 hodin.!!!

!!! Lhůta pro podání nabídek pro Část 2 uplynula 23.6.2023 v 11:00 hodin.!!!

Předmět veřejné zakázky je rozdělen do 2 částí:

Části:
1. Laparoskopická věž
V rámci této části veřejné zakázky bude dodána laparoskopická věž pro gynekologickou operativu zadavatele.

2. Elektrokoagulace
V rámci této části veřejné zakázky bude dodána elektrokoagulační jednotka pro gynekologickou operativu zadavatele.

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky jednotlivých částí specifikovány zadavatelem ve „Formulářích technické specifikace dodávek“, které tvoří přílohy č. 2.a) a 2.b) těchto ZP.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/42022/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací podmínky 481.04 KB 30.05.2023 19:33:07
Příloha č. 1 ZD 23.87 KB 30.05.2023 19:33:07
Příloha č. 2a ZD 460.50 KB 30.05.2023 19:33:07
Příloha č. 2b ZD 108.00 KB 30.05.2023 19:33:07
Příloha č. 3a ZD 46.00 KB 30.05.2023 19:33:07
Příloha č. 3b ZD 43.00 KB 30.05.2023 19:33:07
Příloha č. 4 ZD 299.50 KB 30.05.2023 19:33:07
Vysvětlení ZD č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 Vysvětlení ZD č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 211.13 KB 13.06.2023 16:16:28
Příloha č. 2a ZD- Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č. 1 Příloha č. 2a ZD- Formulář technické specifikace dodávek_Laparo věž-Část 1 - Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č. 1 - Dokument nahrazuje původní uveřejněný formulář ze dne 30.5.2023 462.00 KB 13.06.2023 16:19:13
Vysvětlení ZD č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 Vysvětlení ZD č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 230.67 KB 16.06.2023 14:47:30
Příloha č. 2a ZD- Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č. 2 Příloha č. 2a ZD- Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č. 2 - Tento dokument nahrazuje dokument uveřejněný dne 13.6.2023 463.50 KB 16.06.2023 14:50:07
Vysvětlení ZD č. 3_Část 1 198.84 KB 20.06.2023 18:24:49
Vysvětlení ZD č. 4 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 Vysvětlení ZD č. 4 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 176.14 KB 27.06.2023 20:04:26
Příloha č. 2a ZD- Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č. 4 Příloha č. 2a ZP - Formulář technické specifikace dodávek_Část 1-Laparoskopická věž - Upravený ve smyslu Vysvětlení ZD č. 4, který nahrazuje uveřejněný formulář ze dne 16.6.2023 464.50 KB 27.06.2023 20:07:36
Vysvětlení ZD č. 5 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 Vysvětlení ZD č. 5 a prodloužení lhůty pro podání nabídek Část 1 192.82 KB 13.07.2023 11:42:03
Vysvětlení ZD č. 6 156.89 KB 19.07.2023 15:43:52


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele - Část 1 - Laparoskopická věž 256.46 KB 15.09.2023 10:32:14


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení části zadávacího řízení - Část 2-Elektrokoagulace Oznámení o zrušení Části 2 zadávacího řízení dle § 127 odst. 1 ZZVZ - ve lhůtě pro podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka pro tuto část 173.04 KB 27.06.2023 20:10:51


1. část - Laparoskopická věž

Název časti
Laparoskopická věž
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
03.11.2023
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
RADIX CZ s.r.o. 26774321 Zařazen Česká republika Ne 5 783 325,00 bez DPH
6 997 823,25 s DPH
2T engineering s.r.o. 28259068 Zařazen Česká republika Ne 5 489 000,00 bez DPH
6 641 690,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
2T engineering s.r.o. 28259068

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 120.35 KB 06.11.2023 15:41:17


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26360719 12.16 KB 06.11.2023 15:23:29


2. část - Elektrokoagulace

Název časti
Elektrokoagulace
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
26.06.2023

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Část 2 106.87 KB 13.07.2023 11:52:15